Radboud-wetenschappers betrokken bij WaterLANDS: grootschalig herstelproject voor Europese natte natuur

Het EU Horizon 2020 programma Green Deal heeft 23 miljoen euro toegekend voor een grootschalig herstelproject voor Europese natte natuur. Binnen het project WaterLANDS (Water-based solutions for carbon storage, people and wilderness) zullen in heel Europa natte natuurgebieden worden hersteld die door menselijke activiteit grotendeels verloren zijn gegaan. Daarnaast zal de basis worden gelegd voor schaalbare bescherming in veel grotere gebieden. Onderzoekers van de Radboud Universiteit voeren binnen het project een meta-analyse uit om succes- en faalfactoren in eerdere en lopende herstelprojecten voor natte natuurgebieden in kaart te brengen.

Binnen WaterLANDS worden natte natuurgebieden met een totale oppervlakte van 10.500 ha hersteld. Hierbij werken onderzoekers samen met plaatselijke gemeenschappen en stakeholders, zodat het herstel van moerasgebieden niet alleen de natuur ten goede komt, maar ook maatschappelijke en economische voordelen oplevert voor de betrokken gemeenschappen.

Succes- en faalfactoren

In het kader van het project heeft ecoloog Bjorn Robroek van het Radboud Institute for Biological and Environmental Sciences (RIBES) financiering gekregen om onderzoek te doen naar de succes- en faalfactoren uit eerdere herstelprojecten in moerasgebieden. ‘We kijken daar bij niet alleen naar succesvolle maatregelen voor natuurherstel, maar ook naar wat er níet werkt. Vaak wordt dit niet gerapporteerd, zodat de kans bestaat dat mensen dezelfde fouten blijven maken. We bundelen de kennis in een beslisboom voor natuurbeschermers om te gebruiken bij het maken van de juiste keuzes voor toekomstige natuurherstelprojecten.’

Radboud-wetenschappers betrokken bij WaterLANDS: grootschalig herstelproject voor Europese natte natuur

Het Poolse stroomgebied van de Biebrza rivier

Stakeholders

Bij het inventariseren van de succes- en faalfactoren wordt nauw samengewerkt met verschillende stakeholders, op verschillende niveaus. Successen kunnen bijvoorbeeld zitten in het herstel van de biodiversiteit of de biogeochemie, maar ook in beheer van ecosystemen met een cultuurhistorisch belang, zoals het trilveen in Nederland.

Robroek: ‘Wat dit project uniek maakt, is de samenwerking met stakeholders op verschillende niveaus. Wij brengen alle partners samen, van lokaal tot Europees niveau. De gegevens uit dit project zullen volledig transparant zijn, en zijn bedoeld voor mensen die zich bezighouden met natuurherstel. Dat kunnen onderzoekers zijn, maar ook waterschappen of ngo’s.’

Green Deal

Het vijfjarenproject staat onder leiding van het Ierse University College Dublin (UCD). Er werken 31 andere organisaties uit 14 Europese landen aan mee. Deze organisaties zijn afkomstig uit diverse maatschappelijke sectoren (w.o. onderzoek, industrie, overheid, en non-profit). De financiering van WaterLANDS maakt deel uit van de Green Deal van de Europese Commissie om van Europa in 2050 het eerste klimaatneutrale continent te maken met een duurzame economie waarin iedereen meedoet.

Het project gaat officieel van start in december 2021.

Meer informatie

  • Bekijk de projectwebsite van WaterLANDS (binnenkort online): www.waterlands.eu 
  • Volg de berichtgeving over het project via het twitteraccount @WaterLANDS_EU
  • Neem contact op met Bjorn Robroek, bjorn.robroek [at] ru.nlclass="externLink"

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.