Radboudconsortium Healthy Landscape versterkt Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Healthy Landscape, een interdisciplinair onderzoeksconsortium van de Radboud Universiteit, is toegetreden als partner van Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Binnen het Deltaplan Biodiversiteitsherstel maken natuur- en milieuorganisaties, kennisinstellingen, boerenorganisaties en bedrijven zich samen sterk voor een systemische aanpak in het herstellen van de biodiversiteit in Nederland. De Radboud Universiteit wil met het consortium Healthy Landscape het onderzoek rondom het biodiversiteitsvraagstuk verder verbreden.

Om er zeker van te zijn dat de activiteiten van het Deltaplan ook daadwerkelijk leiden tot een beter en gezonder landschap, is het nodig om biodiversiteit te monitoren én vast te stellen hoe biodiversiteit wordt beïnvloed door de maatregelen die genomen worden. Een van de manieren waarop dit gedaan wordt is door trend- en effectmonitoring.

Living labs

Trend- en effectmonitoring wordt nu ook uitgevoerd in drie verschillende Living Labs, waarvan Healthy Landscape penvoerder is geworden. Daarnaast is Healthy Landscape uitvoerder van het Living Lab in de Ooijpolder. Binnen de Living Labs gaan onderzoekers van Healthy Landscape op zoek naar de succesfactoren voor biodiversiteitsherstel en de mogelijkheden voor opschaling.

Interdisciplinair onderzoek

Vanuit het Deltaplan ligt er een sterke nadruk op ecologisch herstel, sociale perspectieven, verdienmodellen en economische duurzaamheid. Binnen Healthy Landscape worden daar nu de betekenis van het landschap voor de volksgezondheid en de cultuur-historische betekenis van het Nederlandse landschap aan toegevoegd. Ook worden de veranderingen in onze leefomgeving vanuit juridisch perspectief bekeken. Healthy Landscape combineert deze perspectieven in interdisciplinair onderzoek waarmee het consortium, samen met partners uit de praktijk, kennis en inzichten aanreikt die nodig zijn om te komen tot een duurzaam, gezond landschap voor plant, mens en dier.

Meer informatie?

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.