Rosella Hermens benoemd tot hoogleraar Persoonsgerichte oncologische keten- en netwerkzorg

Rosella Hermens is benoemd tot hoogleraar Persoonsgerichte oncologische keten- en netwerkzorg aan het Radboudumc/de Radboud Universiteit. Ze onderzoekt de wijze waarop zorg voor patiënten met kanker meer persoonsgericht en beter georganiseerd kan worden, waarbij de patiënt eigen regie houdt.

Rosella Hermens werkt sinds 1995 als onderzoeker aan de afdeling IQ Healthcare van het Radboudumc. In haar nieuwe functie als hoogleraar Persoonsgerichte oncologische keten- en netwerkzorg richt ze zich de komende vijf jaar op onderzoek naar het verbeteren van de persoonsgerichtheid van de oncologische zorg, onder meer door implementatie van samen beslissen en eHealth-tools voor eigen regie van patiënten met kanker.

Rosella Hermens benoemd tot hoogleraar Persoonsgerichte oncologische keten- en netwerkzorg

‘Gesprekken tussen patiënten en zorgverleners zijn vaak gericht op de wetenschappelijke kennis over een ziektebeeld, bijvoorbeeld mogelijke behandelingen. Maar de persoonlijke situatie van een patiënt is van groot belang bij het uitstippelen van de juiste route. Ik wil onderzoeken hoe we de patiënt meer centraal kunnen stellen en hij of zij eigen regie kan nemen’, aldus Hermens. Zo loopt er bijvoorbeeld onderzoek naar het CMyLife platform voor Chronische Myeloïde Leukemie patiënten en een keuzehulp over nazorg voor patiënten met hoofdhalskanker. Daarnaast richt ze zich met haar onderzoek op het verbeteren van de samenwerking en coördinatie van de oncologische zorg via het optimaliseren van keten- en netwerkzorg.

Screening baarmoederhalskanker bij de huisarts

Rosella Hermens (1962, Nijmegen) volgde de Hogere Laboratoriumopleiding en werkte een aantal jaren bij de afdeling Klinische Oncologie in Leiden, waar ze zocht naar genen die mogelijk eierstokkanker veroorzaken. Vervolgens studeerde ze Biomedische Wetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, waarna ze in 2003 promoveerde op onderzoek naar screening voor baarmoederhalskanker door huisartsen (titel proefschrift: ‘Cervical cancer screening: quality improvement interventions in General Practice’). Ze is hiermee één van de grondleggers van deze screening, die tot die tijd via de GGD gebeurde.

Keuzehulp bij preventie van eierstokkanker

Eén van haar huidige onderzoekslijnen richt zich op vrouwen die drager zijn van het BRCA-gen, dat een verhoogde kans op eierstokkanker geeft. Via een keuzehulp kunnen vrouwen binnen studieverband kiezen tussen twee verschillende behandelingen om de kans op eierstokkanker te verlagen. Een eerste studie liet goede resultaten zien, waardoor de veiligheid nu in internationaal verband onderzocht wordt, wederom gebruik makend van de keuzehulp. Hermens en haar collega’s kregen de RIHS Patient Involvement Award voor deze studies, die samen met patiënten zijn opgezet.

Minder variatie in kwaliteit van zorg

Ook richt Rosella Hermens zich op het verbeteren van samenwerking tussen zorgverleners van verschillende afdelingen, zowel binnen als buiten het Radboudumc. Hermens: ‘Voor de pathologie bestaan inmiddels voor vele aandoeningen gestructureerde verslagleggingsformulieren. Het gebruik hiervan verbetert de volledigheid en eenduidigheid van de pathologieverslagen. Uiteindelijk verhoogt het zelfs de overleving op bijvoorbeeld darmkanker als de manier van verslaglegging volledig en uniform is.’ Alleen worden deze formulieren nog niet door iedereen gebruikt. In een implementatieproject, gesubsidieerd door het KWF, verbeteren we dit.’

Hermens gaat onderzoek hiernaar nu ook bij andere disciplines opzetten: ‘De zorg in Nederland is heel goed, maar de variatie is soms nog te groot. Richtlijnen voor behoud van vruchtbaarheid van jonge vrouwen met kanker worden bijvoorbeeld lang niet altijd gevolgd, toont onderzoek van één van mijn promovendi aan. Met mijn onderzoek hoop ik dat we over vijf jaar kunnen zeggen: we hebben meer patiënten met kanker op persoonlijke wijze kunnen helpen.’

Naast onderzoek richt Hermens zich ook op onderwijs. Hierbij ligt de focus enerzijds op de methodologie van het verbeteren van de kwaliteit van de oncologische zorg, specifiek met betrekking tot de persoonsgerichtheid en optimale organisatie van zorg, anderzijds op hoe je patiënten het beste kunt betrekken bij onderzoek.         

Meer weten? Neem contact op met

Contactinformatie

Thema
Zorg & Gezondheid