Nationaal Onderwijslab AI
Nationaal Onderwijslab AI

Scholen, wetenschappers en bedrijven werken in Nationaal Onderwijslab AI aan intelligente technologie in onderwijs

Artificiële Intelligentie (AI) gaat een steeds grotere rol spelen in de Nederlandse economie en samenleving, dus ook in het onderwijs. Daarom opent het Nationaal Onderwijslab AI (NOLAI), dat is gefinancierd uit het Nationaal Groeifonds, op donderdag 6 oktober haar deuren. De plek waar scholen, wetenschappers en het bedrijfsleven nauw met elkaar samenwerken aan digitale onderwijsinnovaties met AI.

Goede digitale leer- en hulpmiddelen en ICT vormen een belangrijke voorwaarde om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Nationale investeringen in AI en digitale innovatie blijven echter op dit punt internationaal gezien nog achter. Tot op heden was er geen duidelijke plek voor onderzoek naar het gebruik van ai in het basis- en voortgezet onderwijs.

Het Nationaal Onderwijslab AI (NOLAI), gevestigd aan de Radboud Universiteit, gaat daarom in co-creatie intelligente digitale onderwijsinnovaties ontwikkelen gericht op het verbeteren van de kwaliteit van het primair en voortgezet onderwijs. Ook gaat het NOLAI de pedagogische, maatschappelijke, ethische en sociale consequenties van intelligente digitale onderwijsinnovaties onderzoeken. De toegekende publieke financiering aan NOLAI van 80 miljoen euro door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat via het Nationaal Groeifonds is voor een periode van tien jaar.

In kinderschoenen

Inge Molenaar, wetenschappelijk directeur NOLAI en onderzoeker Orthopedagogiek: Leren en Ontwikkeling aan de Radboud Universiteit: ‘Het gebruik van intelligente technologieën in het klaslokaal is de laatste jaren sterk toegenomen. Toch staat het verantwoord inzetten van kunstmatige intelligentie in het onderwijs in Nederland nog in de kinderschoenen. Een gerichte en doordachte inzet van intelligente technologie biedt kansen om de kwaliteit en snelheid van innovatie in het onderwijs te verhogen. ‘

Uitgaan van de vraag van het onderwijs

 Elk co-creatieproject start met dezelfde vraag: wat heeft het onderwijs nodig? In het NOLAI gaat men aan de hand van vervolgvragen onderzoeken welke zaken door AI in het onderwijs kunnen worden ondersteund, ondervangen of verbeterd. Voorbeeldvragen zijn:

  • kan een intelligent leermiddel ook uitgebreide feedback geven op de fouten van leerlingen;
  • kunnen schrijfopdrachten (gedeeltelijk) nagekeken worden door AI;
  • hoe kun je leerlingen beter in beeld krijgen met AI;
  • kun je gymlessen ondersteunen door de bewegingen van leerlingen te analyseren en hier feedback op te geven?

Al naar gelang het antwoord gaan onderwijs, wetenschap en bedrijfsleven concepten en prototypes ontwikkelen. Aansluitend worden die prototypes in de klas getest en gevalideerd. Dat is belangrijk want slimme technologie kan waardevol zijn voor de kwaliteit van het onderwijs maar kan in sommige gevallen ook onbedoeld sommige leerlingen op achterstand zetten. Op deze manier wordt intelligente technologie ontwikkeld die de kwaliteit van het onderwijs ondersteund.  

Wetenschappelijk programma

Het wetenschappelijke programma van NOLAI werkt aan inzicht in de pedagogische, maatschappelijke en sociale consequenties van het gebruik van intelligente technologie in het onderwijs. Er wordt bijvoorbeeld onderzocht welke leerlingen meer of minder baat hebben bij adaptieve oefenprogramma’s, hoe leraren gebruik maken van informatie in dashboards, hoe data van leerlingen op een veilige manier gedeeld kunnen worden en welke data van leerlingen gebruikt mogen worden. Uitgangspunt is dat AI een hulpmiddel kan zijn voor leraren en leerlingen, waarbij er veel aandacht is voor de menselijke autonomie.

 Wat is NOLAI?

Het Nationaal Onderwijslab AI (NOLAI) is een living lab; een onderzoeksomgeving waarbij onderzoek en innovatie samengaan op basis van co-creatie. Het is een samenwerkingsverband van scholen, wetenschappers en het bedrijfsleven. Om de potentie van AI als katalysator van vernieuwing te benutten en om de belangrijke samenwerking tussen onderwijs, wetenschap en bedrijfsleven te versterken. De Radboud Universiteit werkt hierin samen met de universiteiten van Utrecht en Maastricht, de Hogeschool Arnhem Nijmegen, Stichting Klasse, Quadraam, Stichting Lucas Onderwijs, OostNL en Brightlands. Het Nationaal Onderwijslab AI staat open voor nieuwe partners en heeft de ambitie om door te groeien tot een brede, landelijk samenwerking.

Contactinformatie

Journalisten kunnen voor vragen contact opnemen met Martijn Gerritsen, via martijn.gerritsen [at] ru.nl (martijn[dot]gerritsen[at]ru[dot]nl). Het Nationaal Onderwijslab AI kan bereikt worden via nolai [at] ru.nl (nolai[at]ru[dot]nl).

Thema
Kunstmatige intelligentie, Onderwijs