Speciale editie over negentiende-eeuwse interstitiële ruimten door Frederik Van Dam en Chris Louttit

Op 21 februari is een speciale editie van het European Journal of English Studies gepubliceerd over negentiende-eeuwse interstitiële ruimten. Dr. Frederik Van Dam en dr. Chris Louttit redigeerden de uitgave samen met co-redacteur Joanna Hofer-Robinson. Het inleidende essay van Van Dam en Louttit, 'Spheres within spheres: nineteenth-century interstitial spaces and Eleanor Catton’s The Luminaries (2013)' legt verbanden binnen en tussen de onderwerpen van de andere acht bijdragen aan de uitgave. Vervolgens wordt het idee van interstitialiteit toegepast op Eleanor Cattons neo-Victoriaanse roman The Luminaries (2013). De acht andere essays bouwen voort op bestaand onderzoek dat beïnvloed is door de zogenaamde ‘spatial turn’. Ze vertegenwoordigen echter een andere, meer recente wetenschappelijke verschuiving die de materiële eigenschappen van technologische artefacten tegenover hun fenomenologische of ideologische impact plaatst. Het volledige nummer is te vinden via deze link