MRI scanner
MRI scanner

Sterkste MRI-scanner wordt gebouwd in Nederland

Een consortium van zeven partners, aangevoerd door het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour van de Radboud Universiteit ontvangt een Roadmap-subsidie van 19 miljoen euro van NWO. Hiermee wordt in Nijmegen de eerste MRI-scanner ter wereld gebouwd met een magneetsterkte van 14 tesla, die geschikt is voor onderzoek met mensen.

Elke twee jaar stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) geld aan NWO ter beschikking voor de Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur. Hiermee wordt de bouw of vernieuwing mogelijk van essentiële infrastructuur voor onderzoek in Nederland.

Impressie MRI-scanner, Croonen Architecten

In het project DYNAMIC gaan de onderzoekers de eerste MRI-scanner ter wereld bouwen met een magnetische veldsterkte van 14 tesla. Door hoge gevoeligheid van de scanner kunnen wetenschappers bijvoorbeeld de hersenen gedetailleerder in beeld brengen, maar kunnen ze ook nieuwe inzichten opdoen in onderzoek naar ziekten in het hele lichaam.

Foto van David Norris

‘De nieuwe MRI-scanner wordt geplaatst op het terrein van het Radboudumc in Nijmegen, maar zal beschikbaar zijn voor alle wetenschappers in Nederland. We zullen ook samenwerken met internationale partners’, zegt David Norris, projectleider en hoogleraar MRI-technieken aan het Donders Instituut van de Radboud Universiteit. ‘Met deze nieuwe gevoelige scanner willen we nieuwe onderzoeksgebieden mogelijk maken voor de hele wetenschappelijke gemeenschap.’

Belang voor hersenaandoeningen, geneeskunde en neurowetenschap

De nieuwe scanner is van groot belang voor onderzoek naar hersenaandoeningen, legt Anja van der Kolk, neuroradioloog/arts-onderzoeker bij Radboudumc. ‘Het aantal mensen met hersenaandoeningen is groot en zal de komende decennia alleen maar toenemen. Voor veel aandoeningen is er nog geen goede behandeling, omdat we niet precies weten hoe ze ontstaan. Met de 14T MRI-scanner kunnen we zonder te snijden in mensen heel gedetailleerd kijken naar wat er gebeurt met de hersenen wanneer ze ziek worden, zelfs al in een vroege fase. Hierdoor hopen we nieuwe opties te vinden voor behandeling, en misschien zelfs preventie.’

Over het belang van deze nieuwe scanner voor de geneeskunde zegt Dennis Klomp, hoogleraar Hoge precisie structurele en metabole beeldvorming aan het UMC Utrecht: ‘Met deze krachtigste MRI ter wereld kunnen we zonder operatie of biopsie inzicht krijgen in de stofwisseling van ziektes in de mens en hoe deze te beïnvloeden zijn met medicatie. De hoge spectrale en spatiële resolutie van de 14T MRI gaan we inzetten voor het bestuderen van nieuwe behandeling van heterogene weefsels zoals tumoren.’

Voor de neurowetenschappen ‘verwachten we dat de nieuwe 14 tesla MRI-scanner een revolutie teweeg zal brengen in de niet-invasieve neurowetenschappen door het mogelijk te maken neurale circuits bij mensen in kaart te brengen met een ongekende spatiale resolutie. Deze zeer gedetailleerde gegevens zijn essentieel voor het ontwikkelen en verfijnen van nieuwe, meer realistische modellen’, aldus Elia Formisano, hoogleraar Neurale signaalanalyse aan de Universiteit Maastricht.

Consortium

Het ‘Dutch National 14Tesla MRI Initiative in Medical Science’ (DYNAMIC) is een project dat bestaat uit zeven partners: Radboud Universiteit (hoofdaanvrager), Amsterdam UMC, Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Universiteit Maastricht, Radboudumc, Spinoza Centre for Neuroimaging – KNAW en Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU).

Andere Roadmap-projecten met Radboud-deelname

Behalve bij dit project zijn Radboud-onderzoekers ook betrokken bij andere projecten die een subsidie ontvangen van de Nationale Roadmap. Een consortium onder leiding van SRON ontvangt twaalf miljoen euro, waarmee het mogelijk wordt om een belangrijke partner te worden binnen ESA/NASA’s LISA-missie, de eerste ruimtedetector voor zwaartekrachtsgolven. De onderzoekers gaan bouwen aan de fotodiodes (LISA’s ‘ogen’), software, het richtmechanisme en de bijbehorende uitleeselektronica.

Een ander consortium onder leiding van de Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie (NOVA) ontvangt bijna 18 miljoen euro voor de ontwikkeling en bouw van instrumenten op de toekomstige Europese Extremely Large Telescope (ELT) in het noorden van Chili. NOVA is de alliantie van de sterrenkundige instituten van de universiteiten van Amsterdam, Groningen Leiden en Nijmegen.

Nationale Roadmap

In totaal ontvangen negen projecten 140 miljoen euro van NWO om grootschalige wetenschappelijke infrastructuur op te zetten of te verbeteren. ‘Investeringen in grootschalige infrastructuur dragen bij aan de internationale positie van Nederland als kennisland. Wetenschap en onderzoek kunnen niet zonder de juiste wetenschappelijke infrastructuur’, aldus minister Robbert Dijkgraaf (OCW). Meer informatie over alle gehonoreerde projecten op de website van NWO.  

Lees ook: Nieuwe, supergevoelige MRI-scanner brengt meer in beeld dan ooit

 

Impressie gebouw 14 tesla MRI scanner
Impressie gebouw 14 tesla MRI scanner, Croonen Architecten

Contactinformatie

Meer weten? Neem contact op met David Norris of met Persvoorlichting & Wetenschapscommunicatie via 024 361 6000 of media [at] ru.nl (media[at]ru[dot]nl)

Thema
Hersenen, Innovatie, Zorg & Gezondheid