Letters NWO met een trofee icoon in het midden
Letters NWO met een trofee icoon in het midden

Subsidie voor onderzoek naar groene neuromorfe hardware

NWO kent een subsidie toe voor een onderzoek van Johan Mentink, natuurkundige aan de Radboud Universiteit, naar neuromorfe computers. Deze computersystemen kunnen in de toekomst het energieverbruik van hardware drastisch verminderen.

De subsidie is onderdeel van het programma ‘Opkomende sleuteltechnologieën’ van NWO. In totaal ontvangen negen projecten 9,4 miljoen euro aan financiering. Met dat geld moeten de publiek-private samenwerkingsprojecten een volgende stap zetten in hun ontwikkeling. De consortiumpartners leggen nog eens 1,3 miljoen euro extra aan cofinanciering in voor de negen projecten samen.  

Neuromorfe computers 

De Radboud Universiteit is hoofdaanvrager voor één van deze projecten, getiteld ‘Disruptively green neuromorphic scientific computing leveraging stochasticity'. Het project wordt geleid door Johan Mentink van het Institute for Molecules and Materials. Medeaanvragers zijn de Fontys Hogeschool en de Johannes Gutenberg-Universität in Mainz, Duitsland. Daarnaast wordt er samengewerkt met de Universiteit Twente en het eScience Center, en wordt het project medegefinancierd door IBM Research en SURF.  

Neuromorfe computers, ofwel computers die geïnspireerd zijn op neurale netwerken zoals die van mensen, hebben de potentie om het energieverbuik van computersystemen drastisch te verminderen. Veel computersimulaties gebruiken ruis om berekeningen te versnellen. De ruis wordt echter nagebootst met ruisarme, digitale computers. Dit interdisciplinaire project onderzoekt nieuwe algoritmes en materialen om direct de intrinsieke ruis te benutten, in plaats van te omzeilen, om daarmee grootschalige berekeningen mogelijk te maken die nu praktisch onuitvoerbaar zijn. 

Borstkanker 

Het Radboudumc is medeaanvrager bij een project in dit NWO-programma, dat onder leiding staat van Severine le Gac van de Universiteit Twente. Dat project is getiteld ‘SMART-ToC Tumor-on-Chip (ToC) platform incorporating Sensing hydrogel MAtrices – correlating microenvironment and Response to immunotherapy’. Binnen SMART-ToC wordt een geavanceerd borstkankermodel ontwikkeld in een on-chip-formaat voor het testen van (immuno)therapieën, waarbij een proefdiervrije experimentele benadering wordt nagestreefd.  

Dit model zal belangrijke tumoromgevingsfactoren reproduceren en meten, die in de huidige benaderingen ontbreken, terwijl zij de behandelingsresultaten aanzienlijk beïnvloeden. Het model omvat een driedimensionale meercellige cultuur in innovatieve, aanpasbare en sensorische matrijzen, die het mogelijk maken om de samenhang tussen micro-omgeving en therapeutische resultaten te bestuderen. Parallel doorlopen de onderzoekers een innovatietraject richting maatschappelijke acceptatie. Het transdisciplinaire team, bestaande uit experts en belanghebbenden, zal bijdragen aan de ontwikkeling van kankertherapieën, gepersonaliseerde geneeskunde en industriële productiviteit ten gunste van de gehele samenleving. 

Contactinformatie

Meer weten? Neem contact op met de onderzoekers zelf of met Persvoorlichting & Wetenschapscommunicatie via 024 361 6000 of media [at] ru.nl (media[at]ru[dot]nl). 

Gaat over persoon
dr. J.H. Mentink (Johan)
Thema
Duurzaamheid, Moleculen en materialen, Zorg & Gezondheid