Tamar Sharon benoemd tot lid van de Europese Groep ethiek van de exacte wetenschappen en de nieuwe technologieën

Tamar Sharon, hoogleraar Philosophy, Digitalization and Society aan de Radboud Universiteit, is benoemd tot lid van de Europese Groep ethiek van de exacte wetenschappen en de nieuwe technologieën. Als lid van deze groep zal zij de Europese Commissie adviseren over verschillende onderwerpen met betrekking tot ethiek in technologie.

Op 26 januari heeft de Europese Commissie vijftien nieuwe leden benoemd voor de Europese groep ethiek van de exacte wetenschappen en de nieuwe technologieën (EGE), waaronder Tamar Sharon. De groep bestaat uit deskundigen uit heel Europa, met expertise in de geesteswetenschappen, filosofie, recht, ethiek en natuur- en sociale wetenschappen. Een volledige lijst van de nieuwe leden is te vinden op de website van de Europese Commissie.

De EGE is opgericht in 1991 en is een onafhankelijk adviesorgaan van de voorzitter van de Europese Commissie. De groep verstrekt onafhankelijk advies over aspecten van EU-wetgeving en -beleid waar ethische, maatschappelijke en fundamentele rechten raakvlakken hebben met de ontwikkeling van wetenschap en nieuwe technologieën. ‘Onderzoek en innovatie verbeteren het leven van de mensen en de omgeving waarin zij leven,’ aldus Mariya Gabriel, Eurocommissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd. ‘De deskundigheid en wijsheid van de 15 nieuwbenoemde leden van de Europese Groep ethiek van de exacte wetenschappen en de nieuwe technologieën zal ons helpen de Europese waarden centraal te stellen in de groene en digitale transitie.’

Over Tamar Sharon

Sharon is voorzitter van de vakgroep Wijsgerige Ethiek en Politieke Filosofie van de Radboud Universiteit. Haar onderzoek richt zich op de ethische en maatschappelijke impact van nieuwe technologieën, met name op het gebied van gezondheid en geneeskunde.

Sharon is tevens mededirecteur van iHub, de interdisciplinaire onderzoekshub van de Radboud Universiteit op het gebied van digitalisering en samenleving. Binnen iHub is Sharon betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten, waaronder Digital Good, een door de Europese onderzoeksraad gefinancierd project waarin de ethische en maatschappelijke uitdagingen worden onderzocht van grote bedrijven op het gebied van de consumententechnologie die betrokken raken bij gezondheidsonderzoek.

Meer informatie? Neem contact op met

  • Wetenschapscommunicatie Radboud Universiteit, 024 3616000, media [at] ru.nl (media[at]ru[dot]nl)

Contactinformatie

Gaat over persoon
prof. dr. T. Sharon (Tamar)
Thema
Ethiek, Privacy