Koen van den Oever
Koen van den Oever

Tonen van boosheid en geluk hangt samen met invloed op bestuurders

Emoties tonen op de werkvloer? Het is wel degelijk effectief in bestuursvergaderingen. Universitair hoofddocent StrategieKoen van den Oever heeft, samen met Christine Shropshire (universitair hoofddocent Management en Ondernemerschap bij Arizona State University), een artikel hierover gepubliceerd in het toptijdschrift ‘Academy of Management Journal’. 

Van den Oever en Shropshire analyseerden maar liefst 366 agendapunten uit 68 bestuursvergaderingen van vier Nederlandse waterschappen om tot de conclusie te komen dat emotionele uitingen van invloed zijn op strategische besluitvorming. Van den Oever: “Tijdens de bestuursvergaderingen komt de raad van bestuur (‘dagelijks bestuur’) met voorstellen die ze ter goedkeuring en discussie voorleggen aan de raad van commissarissen (‘algemeen bestuur’). Uit ons onderzoek blijkt dat de raad van commissarissen invloed kan uitoefenen op tenminste twee manieren als zij bijvoorbeeld aanpassingen wil zien in de voorstellen. Deze conclusie is nieuw in de literatuur.” 

Wat zijn die twee manieren?

Van den Oever: “Een commissaris kan door boosheid te tonen ervoor zorgen dat een verantwoordelijke topmanager eerder een toezegging doet dan wanneer dit niet wordt getoond. Vanuit de psychologie weten we dat het tonen van boosheid belangrijke informatie stuurt, zoals de boodschap dat een commissaris een verandering wil zien en meer dominant en competent is. Dit noemen we focused influence. Daarnaast is er een tweede mogelijkheid, genaamd diffuse influence. Een commissaris kan zich richten op de rest van de commissarissen. Als een gehele raad van commissarissen instemt met een amendement of motie, dan moet het voorstel worden aangepast. Uit ons onderzoek is gebleken dat boosheid hierbij niet helpt, maar blijdschap wel. Het straalt namelijk passie uit en de wil om samen te werken.”

De ‘corporate governance literatuur’ bestaat al geruime tijd en is veelomvattend, maar inzicht in het strategisch besluitvormingsproces tijdens bestuursvergaderingen ontbreekt tot nu toe. Hoe kan dat? 

Van den Oever: “Het is ontzettend moeilijk om te begrijpen wát er tijdens die vergaderingen gebeurd. Lessen vanuit de psychologie kunnen niet één op één toegepast worden in dit onderzoek. Commissarissen zijn nu eenmaal geen ‘doorsnee’ personen die we in de samenleving zien en waarop de psychologie is gebaseerd. Dat we met zulke unieke data werken, maakt het onderzoek origineel.”

Waardoor ben je het meest verrast in het onderzoek?

Van den Oever: “De bevinding dat emoties zo’n belangrijke rol spelen binnen de top van het bedrijfsleven. Het tonen van boosheid is zeker in het kader van grensoverschrijdend gedrag iets dat verder onderzocht moet worden. Daarnaast is het interessant om in het algemeen te bekijken wát die sociale dynamiek is. Kan humor bijvoorbeeld ook effectief zijn? We hopen dat ons onderzoek bijdraagt aan een beter begrip van de sociale dynamiek in de relatie tussen het bestuur en het topmanagement.”

Interesse in het onderzoek? Lees deze hier.

Contactinformatie