Faces of Science 2024
Faces of Science 2024

Twee nieuwe Faces of Science bij de Faculteit der Letteren

De Radboud Universiteit levert dit jaar drie van de twaalf nieuwe Faces of Science, waarvan twee van de letterenfaculteit. Charlie Loopuijt en Jessica den Oudsten gaan een gezicht geven aan wetenschap.

Op de website van Faces of Science vertellen promovendi met blogs, vlogs en presentaties over hun onderzoek, hun leven als wetenschapper en over de wetenschap in het algemeen. Van de Faculteit der Letteren zijn Charlie Loopuijt en Jessica den Oudsten geselecteerd als Face of Science. Hun bevindingen zijn daarom binnenkort ook te volgen op de website. 

Naast het schrijven van blogs en uitleggen wat voor werkzaamheden ze verrichten, gaan ze ook bijdragen aan andere vormen van wetenschapscommunicatie. Den Oudsten geeft aan dat wetenschapscommunicatie een van de belangrijkste taken van een wetenschapper is en probeert daar ook naar te handelen. ‘Een voorbeeld hiervan is het publieksboek De grootste slavenhandelaren van Amsterdam. Over Jochem Matthijs en Coenraad Smitt (coauteur Ramona Negrón), waar ik veel enthousiaste reacties op heb gekregen en wat mij ook motiveert om door te gaan met het vertellen over mijn onderzoek aan een breed publiek.’ Daarnaast was ze als eerstegeneratiestudent zich lang niet bewust van de academische mogelijkheden of hoe het is om wetenschapper te zijn. ‘Nu wil ik graag mijn kennis en ervaringen delen met scholieren en studenten.’ 

Loopuijts onderzoek, gelegen op het snijvlak van taalkunde, volksgezondheid en sociologie, integreert voorheen gescheiden disciplines. Daardoor ontstaat een holistisch begrip van problemen die gemarginaliseerde groepen zoals transgender- en non-binaire individuen beïnvloeden. Als trans non-binaire onderzoeker brengt Loopuijts deelname essentiële perspectieven naar voren, vooral bij het communiceren van complexe onderwerpen zoals de relatie tussen taal, identiteitsvorming en geestelijk welzijn naar diverse doelgroepen. Loopuijt: ‘Door mijn ervaringen te delen als zowel onderzoeker als deel van de onderzochte gemeenschap, verrijk ik discussies en bevorder ik inclusiviteit, waarbij ik diverse achtergronden uitnodig om deel te nemen aan het onderzoeksproces.’ Het onderzoek van beide promovendi wordt hieronder kort uit de doeken gedaan. 

Charlie Loopuijt

Non-binaire en trans personen ervaren vaak dat regulier taalgebruik hun leven en identiteit niet adequaat weerspiegelt. Charlie onderzoekt hoe transgender- en non-binaire mensen taal gebruiken om tot geschikter taalgebruik te komen. Dat is belangrijk, omdat het gebrek aan passende woorden voor hun identiteit bijdraagt aan uitsluiting en discriminatie. Het gebrek aan geschikte woorden zorgt voor dagelijkse uitdagingen bij deze groep.

Jessica den Oudsten

Veel Nederlanders stammen af van immigranten. Sommigen via een vrij recente verwantschap, maar anderen al verder terug in de stamboom. Jessica onderzoekt de levens van nakomelingen van immigranten in Amsterdam tijdens de zeventiende en achttiende eeuw. Hoe was het leven als Nederlander met een migratieachtergrond in die tijd?

Faces of Science is een netwerk van promovendi uit verschillende vakgebieden die aan de hand van blogs, video’s, artikelen, lezingen en optredens in de media de wetenschap een jong gezicht geven. Het is een project van de KNAW, De Jonge Akademie en NEMO Kennislink, gefinancierd door Stichting Lira.

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
Faculteit der Letteren