Twee Vici-beurzen bij Letteren: Mirjam Broersma en Alicia Montoya

Alicia Montoya (RICH) en Mirjam Broersma (CLS) ontvangen ieder een Vici-onderzoeksbeurs van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Hiermee kunnen zij in de komende vijf jaar een vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en hun eigen onderzoeksgroep verder uitbouwen.

Prof. Alicia Montoya gaat onderzoek doen naar de interactie tussen fictie en lezers in achttiende-eeuws, revolutionair Europa. Filosofen en literatuurwetenschappers vragen zich al lang af welke effecten fictie heeft in de samenleving. Worden mensen empathisch door fictie te lezen, of helpt fictie met traumaverwerking? Draagt fictie bij tot burgerschap en gemeenschapsvorming? Hoewel denkers zich al sinds Plato over deze vragen buigen, zijn er maar weinig historische bronnen om hun hypotheses te toetsen.

Er zijn nieuwe methodes nodig om de bronnen die er wél zijn, zoals leenregisters van bibliotheken en gegevens over privéboekenbezit, te laten spreken. Een team van cultuurhistorici gaat digitale instrumenten ontwikkelen om de relatie te begrijpen tussen fictie en burgerschap.

Dr. Mirjam Broersma’s onderzoek zal zich richten op tweedetaalverwerving bij Oekraïense vluchtelingen en Russische migranten in Nederland. Voor vluchtelingen en andere migranten is het leren van de taal van hun nieuwe omgeving essentieel. Psychologisch trauma kan dat bemoeilijken. Broersma gaat onderzoeken of de geheugenproblemen en sociaal-emotionele problemen die vaak met trauma samengaan het leren van Nederlandse taal- en communicatievaardigheden bemoeilijken.

Het project onderzoekt welke vaardigheden worden bemoeilijkt, en of kinderen en volwassenen hierin verschillen. Ook wordt onderzocht hoe sociale participatie bijdraagt aan Nederlandse taalvaardigheid, en hoe participatie en taalvaardigheid op hun beurt helpen bij het verwerken van trauma. Ten slotte zullen de onderzoekers aanbevelingen doen voor beter taalonderwijs aan getraumatiseerde leerlingen.