Eric Moormann
Eric Moormann

Uitreiking Sartonmedaille voor Eric Moormann

Op 22 februari ontvangt prof. dr. Eric Moormann een Sartonmedaille van het Sartoncomité van de Universiteit Gent. Bij ontvangst van de medaille in het atrium van de faculteitsbibliotheek Letteren en Wijsbegeerte zal de emeritus hoogleraar een lezing geven getiteld ‘The Beginnings of 'Global Archaeology' in the Work of Pioneer Researchers Caylus and Winckelmann’.

De Sartonmedailles worden sinds 1955 uitgereikt door het Sartoncomité namens de Amerikaanse History of Science Society. Ze worden ieder jaar uitgereikt aan wetenschappers die zich buitengewoon hebben onderscheiden op het gebied van de wetenschapsgeschiedenis. Per jaar kent het Sartoncomité per faculteit slechts één medaille toe voor de gehele internationale gemeenschap. De Sartonmedaille is een ‘lifetime achievement award’ en de meest prestigieuze prijs die de History of Science Society uitreikt. 

Prof. dr. Eric Moormann was hoogleraar Klassieke Archeologie aan de Radboud Universiteit van 2002 tot 2021, waarna hij met emeritaat ging. Hij houdt zich al decennia bezig met onderzoek naar de wetenschapsgeschiedenis van de archeologische discipline, met een sterke nadruk op de rol daarbinnen van de Duitse archeoloog en kunsttheoreticus Johann Joachim Winckelmann (1717-1768). Ook publiceerde hij uitgebreid over de geschiedenis van het onderzoek in de Vesuviussteden Pompeï en Herculaneum en geldt hij als een eminent specialist van de receptiegeschiedenis van de Oudheid. 

Moormann is daarnaast prominent lid van de Winckelmann-Gesellschaft, waarvan al een aantal jaren als lid van het curatorium. Sinds zijn eerste publicatie over Winckelmann (een boek met Hein van Dolen in 1993) heeft hij uitgebreid over Winckelmanns leven en werk geschreven, meest recentelijk in Queer Archaeology. In voorbereiding is een essay over Winckelmann en de Franse schrijver, filosoof en kunstcriticus Denis Diderot (1713-1784). Ook werkt hij aan een onderzoek naar de relatie tussen Winckelmann en de Franse archeoloog, collectioneur en kunsttheoreticus, comte de Caylus (1692-1765), het onderwerp van zijn lezing ter gelegenheid van de uitreiking van de prijs. 

Contactinformatie

Gaat over persoon
prof. dr. E.M. Moormann (Eric)
Thema
Geschiedenis, Kunst & Cultuur