Veni-beurzen voor acht Radboud-onderzoekers

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft acht jonge onderzoekers van de Radboud Universiteit en het Radboudumc een Veni-beurs toegewezen. Met deze financiering van maximaal 280.000 euro kunnen ze de komende drie jaar hun onderzoeksideeën verder ontwikkelen. De toekenningen van vandaag zijn uit de wetenschapsdomeinen ENW en ZonMw; voor de domeinen SGW en TTW is de besluitvorming vertraagd door corona en de hack van NWO eerder dit jaar. Voor deze domeinen worden de toekenningen in april bekend gemaakt.

Veni is gericht op excellente onderzoekers die onlangs gepromoveerd zijn. De beurs maakt, samen met Vidi en Vici, onderdeel uit van het NWO-Talentprogramma en wordt jaarlijks toegekend.  Binnen de domeinen ENW en ZonMw zijn 89 subsidies toegekend, waarvan acht voor onderzoekers van het Radboud Universiteit en het Radboudumc.

Het ontrafelen en kwantificeren van de impact van virussen op de uitstoot van broeikasgassen door bodems

Paula Dalcin Martins, Radboud Universiteit

Virussen in bodems infecteren diverse levensvormen. Het is echter niet bekend hoe dit de gezondheid van de bodem en de uitstoot van broeikasgassen beïnvloedt. Dit onderzoek zal de identiteit en rol van bodemvirussen blootleggen. Deze kennis zal helpen klimaatverandering tegen te gaan.

Wortels op het randje

M. Dop, Radboud Universiteit

Het is essentieel voor de ontwikkeling van planten dat bepaalde cellen loslaten. De plant zorgt dat alleen de juiste verbindingen tussen cellen worden verbroken, anders valt de plant uit elkaar. Ik ga bestuderen hoe een plantencel bepaalt welke verbindingen losgemaakt moeten worden, en hoe dit losmaken gebeurt.

Terugval in angst: Het meten van angstherinneringen in de hersenen

Kübra Gülmez Karaca, Radboudumc

Herinneringen zijn in het brein opgeslagen als veranderingen in verbindingen tussen hersencellen. Dit project zal een nieuwe techniek ontwikkelen waarmee we deze verbindingen kunnen meten en onderzoeken hoe specifieke angstherinneringen worden opgeslagen, tijdelijk uitdoven maar ook kunnen terugkeren met het verstrijken van tijd.

Dynamische veranderingen in eiwitten tijdens embryonale ontwikkeling

Suzan Stelloo, Radboud Universiteit

Tijdens de vroege embryogenese ontwikkelen stamcellen zich tot verschillende celtypen. Deze ontwikkeling van verschillende celtypen gaat gepaard met veranderingen in zowel eiwit expressieniveaus als eiwit-eiwit interacties. In dit project bestuderen de onderzoekers de dynamische veranderingen van eiwitniveaus en eiwit interacties tijdens de ontwikkeling van embryonale stamcellen tot meer gespecialiseerde cellen.

Slow SPEED: het vertragen van de Ziekte van Parkinson door het doseren van lichaamsbeweging

Dr. Sirwan Darweesh, Radboudumc

Ziektevertragende interventies zijn ineffectief in de klinisch manifeste ziekte van Parkinson, wanneer pathologie vergevorderd is, maar zouden kunnen slagen in prodromaal Parkinson, wanneer pathologie nog beperkt is. Ik zal met digitale biomarkers de haalbaarheid en voorlopige werkzaamheid onderzoeken van een op afstand toegediende, door gamificatie versterkte, lichaamsbewegingsinterventie in prodromaal Parkinson

Therapie ontwikkeling voor feochromocytomen en paragangliomen door middel van een zebravis kanker model

Dr. Margo Dona, Radboudumc

Mutaties in het SDHB gen zijn de belangrijkste oorzaak van de meest agressieve vorm van paragangliomen en feochromocytomen. Voor deze endocriene tumoren is nog geen effectieve behandeling beschikbaar. In dit onderzoek ontwikkel ik een nieuw zebravis model waarin medicijnen getest kunnen worden waardoor behandeling voor deze tumoren mogelijk wordt.

Puzzelen voor gevorderden: de genetische complexiteit van psychiatrische aandoeningen

Dr. M. Klein, Radboudumc

Zowel genetische aanleg als omgevingsfactoren bepalen of we gezond of ziek zijn. Gecombineerd vormen ze een sleutel voor de ontwikkeling van psychiatrische aandoeningen. Dit onderzoek bestudeert het samenspel van al deze factoren om zo uiteindelijk de diagnose en behandeling te personaliseren.

Luchtweginfecties in kinderen: wat doen immuuncellen in de luchtwegen zélf?

Dr. Lilly Verhagen, Radboudumc

Hoewel in kinderen met luchtweginfecties de reactie van het immuunsysteem vaak in het bloed wordt gemeten, speelt de eerste immuunrespons zich in de luchtwegen af. In dit project wordt het immuunsysteem van de luchtwegen zélf in kinderen bestudeerd om in de toekomst luchtweginfecties te kunnen behandelen met minder antibiotica.

Meer weten? Neem contact op met