Veni-beurzen voor vijf Radboud-onderzoekers

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft vijf jonge onderzoekers van de Radboud Universiteit een Veni-beurs toegewezen. Met deze financiering van maximaal 280.000 euro kunnen ze de komende drie jaar hun onderzoeksideeën verder ontwikkelen.

Veni is gericht op excellente onderzoekers die onlangs gepromoveerd zijn. De beurs maakt, samen met Vidi en Vici, onderdeel uit van het NWO-Talentprogramma en wordt jaarlijks toegekend. In 2021 namen al 89 onderzoekers uit de wetenschapsdomeinen Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) en Gezondheidsonderzoek en Zorginnovatie (ZonMw) de beurs in ontvangst, waarvan acht van de Radboud Universiteit en het Radboudumc. Nu worden daar in totaal nog eens 78 onderzoekers uit de domeinen Sociale en Geesteswetenschappen (SGW) en Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) aan toegevoegd.

Vaders die werk en zorg combineren

Stéfanie André, Radboud Universiteit Nijmegen

In steeds meer huishoudens willen vaders en moeders evenveel uren werken en zorgen, maar dit blijkt in de praktijk vaak niet zo te zijn. Veel vaders werken meer uren en zorgen minder dan zij willen. Dit kan veranderen als zij gebruik maken van mogelijkheden als parttime werk, ouderschapsverlof, flexibele werkuren en thuiswerken, om werk en zorg te combineren. Met een interdisciplinaire benadering wordt inzicht gegeven in factoren op vier niveaus (huishouden, vrienden en familie, werk en het land waar je woont) die deze zorggerelateerde werkkeuzes beïnvloeden zodat we leren wat het makkelijker maakt om werk en zorg te combineren.

Neutrale grond of omstreden terrein? Publieke percepties van partijdigheid in onpartijdige instituties

Erika van Elsas, Radboud Universiteit

In het publieke debat worden instituties met een neutrale functie – zoals het rechtssysteem, de politie, de universiteit – vaak beschuldigd van vooringenomenheid. Maar in hoeverre beschouwen burgers deze instituties daadwerkelijk als partijdig, en waar komen zulke houdingen vandaan? Dit project beantwoordt deze vragen door middel van inhoudsanalyse, enquêtedata en experimenten.

Wanneer taal niet vanzelfsprekend is

dr. I.L. Lammertink, Radboud Universiteit

Het leren van taal is niet voor ieder kind vanzelfsprekend. Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben veel moeite met het leren van taal zonder dat hier duidelijke oorzaken voor zijn. Dit project onderzoekt hoe de taalomgeving van kinderen met TOS het leren van taal beïnvloedt. Uniek aan het project is de focus op het taalaanbod van kinderen onderling in plaats van het taalaanbod van ouders of leerkrachten. In de context van het Nederlandse schoolsysteem waar kinderen met TOS naar speciaal onderwijs of regulier onderwijs gaan, kunnen verschillen in dit type taalaanbod een grote rol spelen.

De macht van inertie en ambivalentie in transnationaal vluchtelingenbestuur: EU-actoren en de betwiste terugkeer van Syrische vluchtelingen uit Libanon en Turkije

Nora Stel, Radboud Universiteit

Libanon en Turkije zetten Syrische vluchtelingen onder druk om terug te keren naar Syrië. Volgens mensenrechtenorganisaties lopen velen van hen daar echter groot gevaar en gaat terugkeer dus vaak in tegen het internationaal vluchtelingenrecht. Dit project onderzoekt hoe deze terugkeerdynamiek wordt beïnvloed door inertie en ambivalentie in de reacties van EU-actoren. Door expliciet te kijken naar wat EU-actoren niet zeggen en niet doen als het gaat om de betwiste terugkeer van Syrische vluchtelingen in Libanon en Turkije, ontwikkelt het een radicaal nieuw perspectief op machtsuitoefening in transnationaal vluchtelingenbestuur.

De makers van de economische “Gouden Eeuw”

Joris van den Tol, Radboud Universiteit

Dit project kijkt verder dan koopmannen en handelslieden. Het onderzoekt de rol van industrie voor de economie van de zeventiende en achttiende eeuw. Het gaat niet louter om economische productie, maar ook het bepalen van regelgeving en vaststellen van importheffingen was hierbij cruciaal.

Meer weten? Neem contact op met

  • Persvoorlichting & Wetenschapscommunicatie Radboud Universiteit, media [at] ru.nl (media[at]ru[dot]nl), 024 361 6000