Afbeelding bij bericht over vici-beurzen
Afbeelding bij bericht over vici-beurzen

Vici-beurzen voor onderzoek naar fictie, trauma en malaria

Drie wetenschappers van de Radboud Universiteit en het Radboudumc ontvangen ieder een Vici-onderzoeksbeurs van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Alicia Montoya en Mirjam Broersma van de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit en Teun Bousema van het Radboudumc ontvangen anderhalf miljoen euro voor hun onderzoek.

Met deze Vici-beurs kunnen de onderzoekers de komende vijf jaar onderzoek doen en een eigen onderzoeksgroep opzetten. In totaal reikt de NWO dit jaar 34 Vici-beurzen uit. De ontvangers van de Radboud Universiteit en het Radboudumc zijn: 

Civic fictions: Modelling book-reader interactions in the Age of Revolution, c. 1760-1830 

Alicia Montoya, Faculteit der Letteren, Radboud Universiteit

Al sinds Plato vragen denkers zich af welke effecten fictie heeft in de samenleving. Worden mensen empathisch door fictie te lezen, of helpt fictie met traumaverwerking? Draagt fictie bij tot burgerschap en gemeenschapsvorming? Hoewel filosofen en literatuurwetenschappers zich lang hebben gebogen over deze vragen, zijn er weinig historische bronnen om hun hypotheses te toetsen. Daarom zijn nieuwe methodes nodig om de bronnen die er wél zijn, zoals leenregisters van bibliotheken en gegevens over privéboekenbezit, te laten spreken. In dit project zal een team cultuurhistorici digitale instrumenten ontwikkelen om de relatie te begrijpen tussen fictie en burgerschap in achttiende-eeuws, revolutionair Europa. 

Second language acquisition in refugees: Effects of psychological trauma on linguistic and communicative skills 

Mirjam Broersma, Faculteit der Letteren, Radboud Universiteit 

Voor vluchtelingen en andere migranten is het leren van de taal van hun nieuwe omgeving essentieel. Psychologisch trauma kan dat bemoeilijken. Dit project onderzoekt Oekraïense vluchtelingen en Russische migranten in Nederland. Het onderzoekt of de geheugenproblemen en sociaal-emotionele problemen die vaak met trauma samengaan het leren van Nederlandse taal- en communicatievaardigheden bemoeilijken. Het onderzoekt welke vaardigheden worden bemoeilijkt, en of kinderen en volwassenen hierin verschillen. Het onderzoekt hoe sociale participatie bijdraagt aan Nederlandse taalvaardigheid, en hoe participatie en taalvaardigheid op hun beurt helpen bij het verwerken van trauma. Ten slotte doet dit project aanbevelingen voor beter taalonderwijs aan getraumatiseerde leerlingen. 

The spread of artemisinin resistance in Africa (SPARTAN) 

Teun Bousema, Radboudumc 

Behandeling van malaria is alleen mogelijk met effectieve medicijnen. Recent hebben Afrikaanse malariaparasieten resistentie ontwikkeld tegen artemisinines, de belangrijkste malariamedicijnen. Het SPARTAN-project onderzoekt welke factoren een rol spelen bij resistentieverspreiding en ontwikkelt een simulatiemodel om de beste strategie te vinden om deze verspreiding te voorkomen. 

Contactinformatie

Meer weten? Neem contact op met de onderzoekers zelf of met Persvoorlichting & Wetenschapscommunicatie via 024 361 6000 of media [at] ru.nl (media[at]ru[dot]nl)

Thema
Kunst & Cultuur, Taal, Zorg & Gezondheid