Kikker
Kikker

Victor Westhofflezing 2022: doorbraak in biodiversiteitsherstel?

De Victor Westhofflezing wordt dit jaar op 13 juni uitgesproken door Louise Vet en Hans de Kroon. Met deze jaarlijkse lezing over actuele kwesties in het natuurbeheer eert de Radboud Universiteit het nalatenschap van natuurbeschermer Victor Westhoff. Ook wordt de Zilveren Parnassia uitgereikt aan Rascha Nuijten.

In de afgelopen jaren is een aantal vernieuwende programma’s opgestart met als doel de biodiversiteit in Nederland te herstellen. Louise Vet, voormalig directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en emeritus-hoogleraar Evolutionaire ecologie aan Wageningen University, en Hans de Kroon, hoogleraar Plantenecologie aan de Radboud Universiteit, maken een tussenbalans op na drie jaar Deltaplan Biodiversiteitsherstel en de start van het onderzoek in de Living Labs Biodiversiteitsherstel.

Illusie of doorbraak?

Biodiversiteit, het is van ons allemaal, het is vóór ons allemaal. Toch blijkt de waardering ervan onvoldoende om het behoud van een rijke natuur te garanderen. Het wereldwijde verlies aan diversiteit van het leven, in vorm en functie, van gen tot landschap, is alarmerend. Jarenlange inspanningen om biodiversiteitsverlies te stoppen hebben onvoldoende gewerkt.

Onder leiding van Louise Vet is drie jaar geleden het Deltaplan Biodiversiteitsherstel in het leven geroepen. Het programma heeft een aanpak die boeren, natuurbeschermers en andere grondgebruikers in staat stelt te investeren in biodiversiteitsherstel. Het is een brede maatschappelijke samenwerking, waarbij verleiding en passie gecombineerd wordt met aandacht voor de zorgen en wensen van alle betrokken partijen. In de Living Labs wordt onderzocht hoe bestaande initiatieven de biodiversiteit hebben verbeterd. Wat werkt en wat niet en leiden de initiatieven tezamen werkelijk tot een duurzaam herstel?

Vet en de Kroon schetsen een realistisch beeld waar we nu staan, tussen hoop en wanhoop. En wat er nodig is. ‘De vele bruisende bottom-up bewegingen voeden ons optimisme dat het kan. Ze laten steeds meer zien waar essentiële steun nog ontbreekt’, aldus Louise Vet.

Zilveren Parnassia

Bij de Westhofflezing wordt jaarlijks ook de Zilveren Parnassia uitgereikt, een aanmoedigingsprijs voor aanstormend maatschappelijk en geëngageerd jong talent op het gebied van natuuronderzoek, natuurbeheer en natuurbeleving. Rascha Nuijten zal deze prijs dit jaar in ontvangst nemen. Zij is de inspirerende directeur van de Future for Nature Foundation. Deze organisatie zet zich in voor wereldwijde natuurbescherming waarbij jonge natuurbeschermers een platform wordt geboden en worden gesteund. Nuijten geeft haar visie op de wereldwijde biodiversiteitscrisis en de sleutelfactoren voor ombuiging.

Over de Victor Westhofflezing en -leerstoel

Victor Westhoff was hoogleraar Geobotanie van 1967 tot 1981 aan de Radboud Universiteit. Hij was een van de eersten die wees op de bijzondere natuurwaarden van kleinschalige cultuurlandschappen en verleende een wetenschappelijke basis aan de plantensociologie. Hij wordt de grootste naoorlogse natuurbeschermer genoemd. Met de jaarlijkse Westhofflezing en de Westhoffleerstoel eert de Radboud Universiteit zijn nalatenschap.

Meer informatie en aanmelden via: https://www.ru.nl/westhofflezing/

Contactinformatie

Journalist? Neem contact op met de onderzoekers of met Persvoorlichting & Wetenschapscommunicatie via 024 361 6000 of media [at] ru.nl (media[at]ru[dot]nl).

Thema
Duurzaamheid, Natuur