Vier NWO Open Competitie-subsidies voor Radboud-onderzoekers

Vier onderzoeksprojecten van de Radboud Universiteit en Radboudmc krijgen een NWO Open competitie-subsidie van het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen. Het gaat om bedragen van maximaal 750.000 euro. Deze financiering geeft hen de kans onderzoek te verrichten naar een onderwerp van eigen keuze, zónder thematische randvoorwaarden. In totaal hebben 34 projecten deze financiering ontvangen.

De Open Competitie van SGW heeft als doel om excellent vrij, nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek te bevorderen met een primair sociaalwetenschappelijke of geesteswetenschappelijke onderzoeksvraag en probleemstelling. De volgende projecten van Radboud-onderzoekers werden gehonoreerd:

Hoge-resolutie hersenscans voor beter begrip van de werking van breinpillen

Roshan Cools, hoogleraar Cognitieve neuropsychiatrie & David Norris, hoogleraar MR-fysica in relatie tot toepassingen in de cognitieve neurowetenschappen

Onze omgeving verandert steeds. De hersenstof dopamine is cruciaal voor flexibel, doelgericht gedrag. Denk aan de prestatie-verhogende werking van breinpillen die dopamine verhogen. Wat doet dopamine met de hersenfunctie? Met nieuwe hoge-resolutie hersenscantechnieken ontrafelen wij hoe veelgebruikte dopaminepillen de communicatie tussen hersengebieden veranderen om gedrag beter te richten op onze doelen.

Geavanceerde spraaktechnologie en 'learning analytics' voor leesonderwijs op maat

Catia Cucchiarini, taalwetenschapper, & Helmer Strik, taalwetenschapper. Samen met Bernard Veldkamp (Universiteit Twente).

Het geschikt maken van automatische spraakherkenning van spraak van Nederlandstalige kinderen voor spraak- en leesdiagnostiek, in combinatie met learning analytics levert wetenschappelijke inzichten in leesontwikkeling, tijdige opsporing van leesproblemen en aanpassing van het leesonderwijs aan de behoeftes van individuele leerlingen om hen zo nog beter te ondersteunen.

Wat doet dat voornaamwoord met jou? En met u?

Helen de Hoop, hoogleraar Theoretische taalwetenschap

Kiezen tussen de aanspreekvormen ‘u’ en ‘jij’ is niet altijd gemakkelijk. Maar wat is eigenlijk het effect van deze keuze voor ‘u’ of ‘jij’ op degene die aangesproken wordt? Wat doet dat met u of jou? Dit wordt experimenteel onderzocht in verschillende talen, bij mannen en vrouwen van verschillende leeftijden.

Controlemechanismen van sociaal-emotionele regulatie

Ivan Toni, hoogleraar Motor cognition  & Karin Roelofs, hoogleraar Experimentele psychopathologie.

Emotieregulatie is essentieel voor participatie in onze samenleving, zoals pijnlijk geïllustreerd door het isolement waarin mensen met een sociale angststoornis zich bevinden. Dit project test de hypothese dat sociaal-emotionele regulatie een actie-selectieprobleem is, en gebruikt die kennis om de effectiviteit van klinische interventies bij patiënten met sociale angst te vergroten.