Vreemdelingen zijn de dupe: net zoals slachtoffers toeslagenaffaire

Vreemdelingen krijgen al jaren eenzelfde soort behandeling als de slachtoffers in de toeslagenaffaire. Door het niet op tijd doorgeven van nieuwe gegevens bijvoorbeeld, wordt de vreemdeling onterecht als fraudeur bestempeld. Dat blijkt uit onderzoek van juristen van het Centrum voor Migratierecht van de Radboud Universiteit dat zij op 9 april publiceerden in het Nederlands Juristenblad.

In het ergste geval kunnen vreemdelingen hun verblijfsvergunning verliezen waardoor ze het land moeten verlaten. Ook kunnen ze het recht op bijvoorbeeld huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag verliezen. De vreemdelingen zijn volgens de onderzoekers, net als de slachtoffers in de toeslagenaffaire, de dupe van het wantrouwen van de overheid dat zich onder meer uit in dichtgetimmerde regelgeving, zonder de in overige wetgeving bestaande mogelijkheid om af te wijken in het individuele geval.

Het systeem van wetgever, bestuur en rechter functioneert volgens de onderzoekers slecht. Zij roepen de drie staatsmachten op tot meer ‘zelfdenkzaamheid’: een parlement dat daadwerkelijk controleert en (minder vasttimmeren in regeerakkoorden, minder fractiedwang en meer dualisme); (b) bestuursorganen waarbinnen de ambtenaren worden gestimuleerd tot het nemen van verantwoordelijkheid en (c) een rechterlijke macht die kritisch en inhoudelijk toetst aan het evenredigheidsbeginsel.

Naast het onderzoek van de Radboud-juristen verschijnt deze week de bundel Ongehoord, onrecht in het vreemdelingenrecht samengesteld door vreemdelingadvocaten. In de bundel laten de advocaten met vijftig voorbeelden een zelfde beeld zien van de behandeling van migranten.

Lees ook de berichten van onder andere de NOS, NRC, Trouw over het onderzoek van de juristen van  het Centrum voor Migratierecht.

Publicatie

https://www.njb.nl/magazines/njb-14-2021/

Meer weten? Neem contact op met

  • Karen Geertsema, k.geertsema [at] jur.ru.nlclass="externLink" 
  • Persvoorlichting & Wetenschapscommunicatie Radboud Universiteit, media [at] ru.nl, 024 361 6000

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.