Vrouwen structureel ondervertegenwoordigd in managementonderzoek

Vrouwen zijn structureel ondervertegenwoordigd in toonaangevende tijdschriften over management en organisatie, zo blijkt uit nieuw onderzoek dat deze week wordt gepubliceerd in Research Policy. Nora Lohmeyer (Radboud Universiteit) en Carolin Auschra en Julia Bartosch (Freie Universität Berlin) analyseerden een dataset van 43.673 artikelen in veertien toonaangevende tijdschriften en ontdekten dat, zelfs in 2017, het meest recente onderzochte jaar, van al deze artikelen gemiddeld slechts 30 procent door vrouwen was geschreven. Daarnaast worden bijna alle thema's binnen het vakgebied waarover wordt gepubliceerd gedomineerd door mannen, wat resulteert in een significante genderongelijkheid in publicaties.

Het aantal artikelen dat door vrouwen is geschreven blijft achter bij het aantal vrouwen dat momenteel werkzaam is in het vakgebied, zo stellen de auteurs. De meeste toonaangevende tijdschriften hebben moeite om het vrouwenquotum van 30 procent te halen en bij sommige tijdschriften ligt dit percentage nog lager, die halen amper 20 procent. De auteurs benadrukken dat het lage percentage vrouwen in toonaangevende tijdschriften niet uitgelegd kan worden als een weerspiegeling van de lage vertegenwoordiging van vrouwen in het vakgebied in het algemeen: vrouwen maken zo’n 40 procent van de onderzoekers van het vakgebied uit.

Vrouwen structureel ondervertegenwoordigd in managementonderzoek

Mannelijke eilanden

In de paper schrijven de onderzoekers ook over een oververtegenwoordiging van 'mannelijke eilanden', onderzoeksthema's waarover met name mannen publiceren. Er was slechts één thema waarin vrouwen iets beter vertegenwoordigd waren: gender en diversiteit. Ook bleek dat er erg veel 'mannenclubs' waren: in 2017 was ongeveer de helft van alle artikelen geschreven door mannen (hetzij door teams met alleen mannen, hetzij door één mannelijke auteur), terwijl slechts 3,4 procent was geschreven door één vrouwelijke auteur en 5,8 procent door teams met alleen vrouwen.

Lohmeyer: 'Publicaties zijn erg belangrijk voor een wetenschappelijke carrière. Promoties, beurzen en subsidies hangen vaak nauw samen met het aantal publicaties in toonaangevende tijdschriften. Als vrouwen minder publiceren in deze tijdschriften, zoals blijkt uit ons onderzoek, is het voor hen veel lastiger om carrière te maken. Ook kan dit leiden tot een vicieuze cirkel: onderzoekers moeten publiceren in toonaangevende tijdschriften om subsidies te krijgen, terwijl de kans op publicatie in een toptijdschrift veel groter is als je een subsidie krijgt. Ons onderzoek wijst erop dat vrouwen mogelijk vaker in zo'n vicieuze cirkel terechtkomen dan mannen.'

Vereiste voor diversiteit in de toekomst

Daarnaast zorgen publicaties van nu voor meer diversiteit in het vakgebied in de toekomst. 'Onderzoekers die publiceren in toonaangevende tijdschriften hebben veel invloed op de diversiteit van de thema's waaraan binnen het vakgebied aandacht wordt besteed en kunnen zo de wetenschappelijke pluraliteit beperken of juist stimuleren. Als mannen en vrouwen over verschillende thema's publiceren en vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in toonaangevende tijdschriften, bestaat de kans dat deze tijdschriften relevante thema's onderbelicht laten.'

'Eerdere studies hebben aangetoond dat hoewel vrouwen minder publiceren, de kwaliteit van hun onderzoek waarover ze publiceren niet van inferieure kwaliteit is. Dit suggereert dat tijdschriften gerichte maatregelen moeten treffen om te zorgen voor een diversere selectie van auteurs', licht Bartosch toe.

'Als eerste moeten deze tijdschriften zich bewust worden van de ondervertegenwoordiging van vrouwen. Op basis van onze bevindingen kunnen redacteuren de genderdiversiteit van hun tijdschrift vergelijken met die van hun concurrenten, om te zien hoe ze presteren ten opzichte van andere tijdschriften. Om het aantal publicaties van vrouwen in hun tijdschrift te vergroten, kunnen ze speciale edities plannen over thema's waarover vrouwen vaker publiceren, om zo meer vrouwelijke auteurs aan te moedigen naar voren te treden. In andere vakgebieden, zoals geneeskunde, is geopperd om te letten op het aandeel vrouwen in het reviewproces bij artikelen die op uitnodiging of in opdracht worden geschreven. Mogelijk is dit iets wat we ook in ons vakgebied kunnen toepassen.'

Discussie

Auschra: 'Dit is een complex proces met vele facetten, dat niet gemakkelijk op te lossen is. Uit ons onderzoek blijkt dat ondanks dat het aantal vrouwen over de gehele linie gestaag toeneemt, een groot deel van de onderliggende structuur van management- en organisatieonderzoek nog steeds mannelijk is. Alleen als we de wortels van die structuur analyseren en het probleem bij die wortels aanpakken, kan het vakgebied groeien en ruimte geven aan breder onderzoek dat een betere weerspiegeling is van het vakgebied als geheel. We hopen dat ons artikel aanzet tot een levendige discussie over de vertegenwoordiging van vrouwen in toonaangevende tijdschriften, waarbij de hele gemeenschap betrokken is.'

Neem voor meer informatie contact op met:

  • Nora Lohmeyer, nora.lohmeyer [at] ru.nl (nora[dot]lohmeyer[at]ru[dot]nl)
  • Persvoorlichting & wetenschapscommunicatie Radboud Universiteit, media [at] ru.nl (media[at]ru[dot]nl), 024 361 6000