Winnaar eerste RICH master's thesis award bekend

De eerste winnaar van de RICH Master’s Thesis Award is bekend: Marie van Haaster. De award – die vanaf nu jaarlijks wordt uitgereikt - bestaat uit een certificaat en een prijs van 500 euro. Met de prijs wil het Radboud Institute for Culture and History (RICH) excellent onderzoekswerk van masterstudenten extra belonen.

De winnaar van de RICH Master’s Thesis Award 2022 is Marie van Haaster. Zij ontvangt de prijs voor haar scriptie “Longing for Consolation: Emotive failure and changing affective niches for late nineteenth-century French materialists.”

Paradox rond troost

In haar scriptie richt Van Haaster zich op de Libres Penseurs, de gemeenschap van positivistische, materialistische en antiklerikale denkers die aan het eind van de negentiende eeuw het publieke debat in Frankrijk domineerden. Het gevoel van ‘troost’ stond in deze periode centraal in het Katholieke geloof en was precies daarom een controversieel onderwerp voor de Libres Penseurs. In haar scriptie toont Van Haaster aan dat deze gemeenschap van vrijdenkers een paradoxale relatie had met troost. Enerzijds wezen ze troost radicaal van de hand als nutteloos en zelfs schadelijk, maar anderzijds slaagden ze er toch niet in om zich er helemaal los van te maken. In haar scriptie probeert Van Haaster die paradox te verklaren aan de hand van de in de emotiegeschiedenis meest gangbare theorieën en conceptualiseringen van emotie. Ze toont aan waar de bestaande conceptualiseringen tekortschieten en biedt een alternatief theoretisch model aan.

Marie van Haaster

Uitzonderlijke masterscriptie

De jury bestond uit Liedeke Plate, Wim van Meurs en Maarten De Pourcq, respectievelijk onderzoeksdirecteur en onderzoekscoördinatoren van RICH. Uit het juryverslag: “Marie van Haaster positioneert zich met haar scriptie theoretisch ten opzichte van het bestaande onderzoek. Ze heeft een nieuw theoretisch model voor het onderzoek naar emotiegeschiedenis ontwikkeld. Experts zeggen daarvan nu al dat het in het vakgebied gebruikt zal worden. Dat is uitzonderlijk voor een masterscriptie.”

Marie van Haaster studeerde geschiedenis en filosofie. Ze werd tijdens haar scriptie begeleid door dr. Anneleen Arnout en dr. Rob Boddice. Momenteel werkt Van Haaster als promovenda bij het Europees Universitair Instituut in Florence (European University Institute]. ‘Heel hartelijk dank voor deze toekenning!’ reageert Van Haaster op de toekenning. ‘Ik vind het een hele eer dat mijn scriptie is gekozen. Destijds heb ik er met plezier aan gewerkt, en dit is voor mij een heel mooie afsluiting van dat proces.’’

Contactinformatie