Gorilla
Gorilla

WNF-rapport: Ook klimaatmaatregelen nodig voor omkeren biodiversiteitsverlies

Sinds 1970 zijn de populatieaantallen van zoogdieren, vogels, amfibieën, reptielen en vissen met gemiddeld 69% gedaald. Dat laat het nieuwe Living Planet Report 2022 van het Wereld Natuur Fonds (WNF) zien. Het rapport toont een grimmig beeld van de staat van de natuur en waarschuwt overheden, bedrijven en burgers dat er actie ondernomen moet worden om de daling in biodiversiteit te keren. Onder andere Radboudwetenschapper Aafke Schipper schreef mee aan een hoofdstuk over herstelscenario’s in dit rapport.

Voor het rapport is gebruik gemaakt van monitoringgegevens van 32.000 populaties van 5.230 gewervelde diersoorten, aangeleverd door de Zoological Society of London (ZSL). Met name de populaties in tropische gebieden kelderen sterk. Zo laten de gegevens zien dat tussen 1970 en 2018 de aantallen dieren in Zuid-Amerika en het Caribisch gebied met gemiddeld 94% zijn gedaald. Het WNF is bezorgd over deze trends, aangezien tropische gebieden van nature de hoogste biodiversiteit ter wereld kennen.

De gemonitorde zoetwatervispopulaties zijn in deze periode verminderd met 83%, de grootste daling van alle soortengroepen. Het verlies aan habitat en obstakels in migratieroutes zijn verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de bedreigingen voor de vissoorten.

Biodiversiteit herstellen

Milieuonderzoeker Aafke Schipper van de Radboud Universiteit was een van de Nederlandse onderzoekers die meeschreef aan het rapport. Samen met onderzoekers van onder meer de Universiteit Utrecht en Wageningen University & Research droeg ze bij aan het in kaart brengen van verschillende scenario’s met maatregelen om de biodiversiteit te herstellen.

‘Wat onze berekeningen laten zien, is dat je biodiversiteit niet voldoende kan beschermen alleen door de oppervlakte van beschermd natuurgebied uit te breiden of door natuurherstel te bevorderen via landgebruik. Voor een effectieve bescherming is het ook nodig om klimaatverandering te beperken.’

Ook klimaat meenemen

De onderzoekers rekenden voor verschillende scenario’s uit wat maatregelen gericht op landgebruik zouden opleveren voor biodiversiteitherstel. ‘We bekeken een scenario waarbij gebruik wordt gemaakt van ‘land sparing’: een strikte scheiding tussen natuur en landbouwgrond gecombineerd met intensieve landbouwproductiemethoden, zodat minder grond nodig is om te voldoen aan de voedselvraag en er meer land overblijft voor natuur. Daartegenover zetten we een scenario gebaseerd op ‘land sharing’, waarbij er relatief meer landbouwgrond is, maar het contrast tussen natuur en landbouw wordt verminderd, door gebruik van bijvoorbeeld akkerrandjes of biologische landbouwmethoden.’ Met beide strategieën bereik je onvoldoende biodiversiteitsherstel als je niet ook maatregelen neemt om de klimaatverandering te verminderen, concludeerden de onderzoekers.

Actie nodig

In december komen wereldleiders bijeen op de 15e Conference of Parties (COP) die zijn aangesloten bij het Biodiversiteitsverdrag (Convention on Biological Diversity; CBD), om nieuwe afspraken te maken gericht op biodiversiteitsbehoud en -herstel. Het WNF pleit voor een bindende en ambitieuze overeenkomst om het verlies aan biodiversiteit terug te draaien, vergelijkbaar met het ‘Parijsakkoord’ dat in 2015 is gesloten om de opwarming van de aarde te beperken.

Meer informatie over het Living Planet Report 2022 op de website van het WNF

Contactinformatie

Meer weten? Neem contact op met Aafke Schipper of met Persvoorlichting & Wetenschapscommunicatie via 024 361 6000 of media [at] ru.nl (media[at]ru[dot]nl)

Thema
Natuur