Wortelonderzoek en trekproeven van start in Future Dikes-project

Het onderzoeksproject Future Dikes onderzoekt de relatie tussen vegetatie, bodem, wortels en de erosiebestendigheid van soortenrijke dijken. De onderzoekers zijn nu gestart met nieuwe veldproeven en trekproeven.

In het voorjaar is onderzocht waar de meest soortenrijke begroeiingen op dijken voorkomen. Hieruit hebben onderzoekers een groot aantal dijken geselecteerd waar vervolgens bodemonderzoek is uitgevoerd. Daarbij is gekeken naar allerlei aspecten van de bodem waaruit de dijk is opgebouwd; denk daarbij aan de hoeveelheid klei of zand, maar ook aan korrelgroottes en bodemopbouw.

Wortelmonsters

Nu zijn de onderzoekers benieuwd naar hoe sterk deze plekken zijn én hoeveel wortels er in de bodem zitten. Daarom zijn er nieuwe veldproeven gestart op de soortenrijke dijken. De komende weken gaan onderzoekers van de Radboud Universiteit wortelmonsters steken. Met speciaal hiervoor gemaakte grondboren wordt er een 30 cm diep profiel gestoken. Dit profiel wordt opgesneden en per 5 cm worden de wortels in het lab schoon gespoeld en wordt bepaald hoeveel wortels er in ieder laagje zit.

Wortelmonsters

Trekproeven

Tegelijkertijd is ingenieursbureau Infram-Hydren begonnen met trekproeven. Op de plekken waar ook de wortels gemeten zijn, wordt met een hydraulische treksterktemeter een stuk zode uit de dijk getrokken. De onderzoekers meten direct hoeveel kracht dit kost en op welk punt de wortels in de bodem breken. Hiermee wordt uiteindelijk bepaald hoe erosiebestendig een dijk is en wordt gekeken of er op die sterke plekken ook daadwerkelijk meer, of andere typen, wortels aanwezig zijn dan op de minder sterke plekken.

Treksterktemeting

Uiteindelijk kunnen de gevonden wortels gelinkt worden aan de plantensoorten die op die plek groeien. Dit is waardevolle kennis voor dijkenbouwers en waterschappen omdat men zo mogelijk met nieuwe zaadmengsels de doorworteling en dus ook de erosiebestendigheid van een dijk kunnen versterken. Op de proefdijken op de campus van de Radboud Universiteit wordt inmiddels al gekeken naar deze innovatieve zaadmengsels.

Meer informatie

Contactinformatie