Onderzoeksnieuws

Resultaat 381 - 400 van 417 resultaten
 • Motivatie is de sleutel tot het begrijpen van ons smartphonegedrag

  Waarom kijken we zo vaak op onze smartphone, vooral op momenten waarop we ons op andere taken zouden moeten richten? Gedragspsycholoog Jonas Dora onderzocht waarom smartphones zo goed in staat zijn massa-afleiding te creëren. Hij ontdekte dat smartphones in wezen nuttig kunnen zijn wanneer we ons erg vervelen of vermoeid zijn. Op 7 oktober zal hij zijn proefschrift over dit onderzoek verdedigen aan de Radboud Universiteit.

 • Slavernijverleden nu nog zichtbaar in multiculturele Mauritiaanse samenleving

  Op 30 september werden in een online ceremonie de digitale scans over het slavenijverleden van Nederlands Mauritius overgedragen aan de archieven van de Republiek Mauritius. Mauritius was een Nederlandse kolonie tussen 1638 en 1710. De archieven van die periode zijn door historicus Joël Edouard van de Radboud Universiteit uitgezocht en vertaald. Het onderzoek geeft meer inzicht in hoe de multiculturele samenleving van Mauritius tot stand kwam.

 • Boek over 75 jaar Tweede Kamer na WO II

  In de herfst van 1945, nu precies 75 jaar geleden, kwam de Tweede Kamer voor het eerst sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog weer bijeen. Dit was de start van het herstel van de democratie.  Om dit moment te markeren, schreef politiek historicus Carla Hoetink van de Radboud Universiteit het boek Terug naar het Binnenhof: De Tweede Kamer in ere hersteld.

 • De schaduw van het zwarte gat M87* wiebelt

  Het EHT-team dat vorig jaar de eerste foto van de schaduw van een zwart gat publiceerde, heeft met de daarmee opgedane kennis archiefdata uit de periode 2009-2013 geanalyseerd en concludeert dat de schaduw over de jaren heen wiebelt. 

 • Zeven eeuwen Nederlandse namen voor paddenstoelen

  Waarom heet de paddenstoel ‘paddenstoel’? En uit welke tijd stamt de oudste Nederlandse naam voor een paddenstoel? Kende men in vroeger eeuwen paddenstoelen? Op 23 september promoveert classica Anneke van der Putte aan de Radboud Universiteit op een cultuurgeschiedenis van de naamgeving van paddenstoelen.

 • Chinese enige kinderen verschillen nauwelijks van kinderen met broers en zussen

  Enige kinderen voortgekomen uit de Chinese eenkindpolitiek die het land tot 2016 hanteerde, staan niet heel anders in het leven dan Chinese kinderen met broers of zussen. Dat blijkt uit onderzoek naar het psychologische welbevinden van Chinese kinderen door Helmut Warmenhoven, die op 24 september promoveert aan de Radboud Universiteit. ‘Lange tijd werd aangenomen dat enige kinderen ongelukkiger zouden zijn, maar een analyse van kinderen uit deze generatie laat zien dat er geen significante verschillen zijn met kinderen die wel een broer of zus hebben.’

 • Rubicon-subsidie voor Joe Rodd en John van de Wetering

  John van de Wetering, onderzoeker bij de quantum-groep van het Institute for Computing and Information Sciences, en taalonderzoeker Joe Rodd van het Centre for Language Studies ontvangen een Rubicon-financiering van de NWO. Daarmee kunnen ze onderzoekservaring opdoen aan een buitenlandse instelling.

 • Jongeren zijn sociale drinkers, waarbij de setting de mate bepaalt

  Een glaasje alcohol wordt vaak gedronken in een sociale setting. Gedragswetenschapper Martine Groefsema onderzocht wanneer en waarom jongvolwassenen drinken in gezelschap. Ze promoveert op 10 september aan de Radboud Universiteit.

 • Methaan-etende bacteriën lusten ook stikstof

  Methaan-etende bacteriën blijken in staat om naast methaan ook ammonium af te breken. Dat hebben microbiologen van de Radboud Universiteit en het Max Planck Instituut in Bremen ontdekt. Methaan-eters zijn belangrijk voor de demping van broeikasgassen uit vulkanen en andere gebieden, maar werden niet eerder in verband gebracht met stikstofuitstoot. 

 • Naar een beter begrip van pensioenongelijkheid

  Een onderzoeksproject onder leiding van socioloog Mark Visser van de Radboud Universiteit ontvangt 250.000 euro van Instituut Gak om de komende jaren onderzoek te doen naar (pensioen)ongelijkheid tussen ouderen.

 • Protestbewegingen tegen bezuinigingen te veel gericht op nationale politiek

  Na de financiële crisis van 2008 ontstonden diverse protestbewegingen, zoals Occupy, Blockupy en Indignados, die zich afzetten tegen de bezuinigingen en dereguleringsmaatregelen van de Europese Unie. Hoewel de protesten verspreid over Europa plaatsvonden, bleef hun invloed op de politiek beperkt door onder andere gebrek aan samenwerking op transnationaal niveau. Dit concludeert Bernd Bonfert uit zijn onderzoek dat resulteerde in het proefschrift dat hij op 15 september zal verdedigen aan de Radboud Universiteit.

 • EFRO-subsidie voor taaltechnologie die kinderen én ouderen subtiel kan helpen

  Twee projecten op taaltechnologisch gebied - een waarbij kinderen met een taalachterstand beter leren lezen en een dat cognitieve achteruitgang bij ouderen eerder helpt te signaleren - krijgen een grote subsidie van  Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). In beide projecten speelt het  Centre for Language and Speech Technology (CLST) van de Radboud Universiteit een rol. 

 • Onderzoek naar criminaliteit tijdens Tweede Wereldoorlog van start

  De misdaadcijfers in Nederland bereikten tijdens de Tweede Wereldoorlog een hoogtepunt. De eenvoudige tegenstelling tussen ‘goed’ en ‘fout’ verwaterde en de opvattingen over criminaliteit veranderden. Nieuw onderzoek probeert meer inzicht te krijgen in dit opvallende aspect van de oorlog. Het onderzoek is een samenwerkingsverband tussen het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC), het Noord-Hollands Archief (NHA) en Jan Julia Zurné, politiek historicus van de Radboud Universiteit.

 • ERC Starting Grants voor twee Radboud-onderzoekers

  Nadine Hauptmann en Inge Molenaar van de Radboud Universiteit ontvangen een Starting Grant van de European Research Council (ERC). ERC Starting Grants zijn bedoeld voor jonge onderzoekers die hiermee zelf een onderzoeksgroep op kunnen bouwen. De beurzen kunnen oplopen tot 1,5 miljoen euro per project.

 • Help mee historische rampliederen hoorbaar te maken

  In haar historisch onderzoek naar de verwerking van rampen in Nederland stuitte Lotte Jensen op liederen over branden, overstromingen, droogte en insectenplagen. In samenwerking met Camerata Trajectina werkt ze nu aan een cd waarmee  het Nederlandstalige ramplied tot leven wordt gewekt. Om de rampliederen voor iedereen beschikbaar te maken, start ze samen met het Radboud Fonds een crowdfundcampagne.

 • Nijmeegse geschiedenis door de ogen Nijmegenaren

  Vorig jaar nam Dolly Verhoeven eigenlijk al afscheid als bijzonder hoogleraar Nijmeegse geschiedenis. Op 28 augustus presenteert zij haar afscheidsboek ‘Het Nijmegengevoel’. Voor het boek sprak zij met tientallen Nijmegenaren die in de afgelopen decennia een rol hebben gespeeld in het stedelijk leven. ‘Het Nijmegengevoel.  Een naoorlogse stadsgeschiedenis’ verschijnt bij Uitgeverij Vantilt

 • Opvattingen over strafrecht onder politiemensen, officieren en rechters botsen

  Nederlandse politieagenten en rechercheurs vinden dat het strafrecht onvoldoende ondersteuning biedt in hun werk. Die opvattingen worden door de meeste officieren van justitie en rechters niet gedeeld, maar door sommige wel. Zo komt in alle drie de groepen de opvatting voor dat door rechters soms ‘te voorzichtig’ wordt omgegaan met de bewijsbeoordeling. Criminoloog Jelle Kort promoveert op 2 september.

 • Diversiteitsnetwerken in organisaties bevorderen inclusie, maar verbetering is nodig

  Het aantal diversiteitsnetwerken binnen grote organisaties stijgt de laatste jaren fors. Veel moderne bedrijven willen de doorgroei van medewerkers met een bepaalde sociale identiteit aanmoedigen, en stimuleren daarom netwerken waar medewerkers met deze identiteiten elkaar kunnen ontmoeten. Een goed begin – maar helaas staan bedrijven vervolgens niet altijd open voor de organisatorische veranderingen die dit soort netwerken willen bewerkstelligen. Dat blijkt uit onderzoek van Marjolein Dennissen, die op 3 september promoveert aan de Radboud Universiteit.

 • Rol bio-energie met CO2-afvang en -opslag in halen klimaatdoelen afhankelijk van timing

  Grootschalige toepassing bio-energie met CO2-afvang en -opslag (BECCS) kan bijdragen aan de klimaatdoelen van de Overeenkomst van Parijs. Een nieuw onderzoek laat zien dat de bijdrage van BECCS over een periode van 30 jaar relatief beperkt is. 

 • Van Eyck in 100 miljard pixels: het Lam Gods was nog nooit zo dichtbij

  De Aanbidding van het Lam Gods van de gebroeders Van Eyck, een beroemd middeleeuws kunstwerk dat in de afgelopen jaren is gerestaureerd, kun je nu vanachter je bureau tot op de pixel nauwkeurig bestuderen. Ron Spronk, bijzonder hoogleraar Jheronimus Bosch en de Vroegnederlandse schilderkunst aan de Radboud Universiteit, is coördinator van het project. 'Men kan wetenschappelijk onderzoek doen op de site, maar bezoekers kunnen zich ook simpelweg vergapen aan de schitterende details.’