Onderzoeksnieuws

Resultaat 181 - 200 van 360 resultaten
 • Global Data Lab ontwikkelt klimaatmonitor voor ontwikkelingslanden

  Het Global Data Lab van de Radboud Universiteit is betrokken bij de ontwikkeling van een Climate Vulnerability Monitor. Deze monitor gaat in kaart brengen hoe kwetsbaar ontwikkelingslanden zijn voor klimaatverandering, en welke sociale factoren daar mogelijk een rol in spelen.

 • Tamar Sharon benoemd tot lid van de Europese Groep ethiek van de exacte wetenschappen en de nieuwe technologieën

  Tamar Sharon, hoogleraar Philosophy, Digitalization and Society aan de Radboud Universiteit, is benoemd tot lid van de Europese Groep ethiek van de exacte wetenschappen en de nieuwe technologieën. 

 • Baby’s zijn gevoelig voor rijm, ritme en frasen in versjes

  Wereldwijd zingen ouders liedjes en rijmpjes voor hun jonge kinderen. Dat dit baby’s activeert of juist kalmeert wisten wetenschappers al, maar ze blijken ook gevoelig voor de taalpatronen in dit soort versjes.

 • ‘Ruwe’ woorden gaan wereldwijd samen met rollende r, blijkt uit onderzoek

  Woorden die gaan over ruwe oppervlakken hebben bijzonder vaak ook een rollende /r/-klank — een associatie die minstens 6,000 teruggaat in sommige taalfamilies  en te vinden is in honderden gesproken talen wereldwijd.

 • Mentale gezondheidszorg voor gedetineerden faalt wereldwijd

  Een ruime meerderheid van alle gevangenen wereldwijd ervaart psychische problemen. Toch doen overheden weinig om deze problematiek aan te pakken.

 • Onderwijsonderzoekers citeren elkaar best goed

  85 procent van de verwijzingen in onderwijswetenschappelijke artikelen is inhoudelijk correct. Dit concluderen Ard Lazonder en Noortje Janssen van de Radboud Universiteit na analyse van 500 artikelen uit 244 verschillende onderwijstijdschriften.

 • ERC Starting Grants voor zes Radboud-onderzoekers

  Hans Rutger Bosker, Tim Kietzmann, Willem Velema, Andrea Ravignani, Rogier Kievit en Geert Litjens van de Radboud Universiteit en het Radboudumc ontvangen een Starting Grant van de European Research Council (ERC). De ERC Starting Grants helpen jonge onderzoekers om zelf een onderzoeksgroep op te bouwen. De beurzen kunnen oplopen tot 1,5 miljoen euro per project.

 • Hoe denken West-Europese moslims over homoseksualiteit?

  De frequentie van moskeebezoek, de normen van het land van herkomst, de tijd sinds migratie en ervaringen met discriminatie spelen allemaal een rol in hoe West-Europese moslims homoseksualiteit zien.

 • Veni-beurzen voor acht Radboud-onderzoekers

  De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft veertien jonge onderzoekers van de Radboud Universiteit en het Radboudumc een Veni-beurs toegewezen. Met deze financiering van maximaal 250.000 euro kunnen ze de komende drie jaar hun onderzoeksideeën verder ontwikkelen.

 • Beïnvloedt een accent je morele beslissingen?

  Als mensen een moreel dilemma voorgelegd krijgen in hun eigen taal maar uitgesproken met een buitenlands accent dan lijkt dit ervoor te zorgen dat ze rationelere beslissingen nemen. Dat blijkt uit onderzoek onder Nederlanders en Spanjaarden door Susanne Brouwer van de Radboud Universiteit en Alice Foucart van Nebrija University in Madrid. Zij publiceerden het onderzoek op 13 december in een special issue van Brain Sciences over het zogenaamde ‘Foreign Language effect’.

 • Nederlands studententeam van TU/e en Radboud Universiteit geselecteerd voor raketexperiment

  De positie van een raket live tot op enkele centimeters bepalen tijdens diens gehele vlucht. Dat is wat een team van onderzoekers en studenten van de Technische Universiteit Eindhoven en Radboud Universiteit gaat testen tijdens een experimentele raketlancering in Zweden in maart 2023.

 • Subsidie voor onderzoek naar welzijn en burn-out van leraren

  Een onderzoeksproject onder leiding van Paulien Meijer en Harmen Schaap van de Radboud Docenten Academie ontvangt bijna 600 duizend euro subsidie van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) om onderzoek te doen naar welzijn en burn-out bij leraren in het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo),  en middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

 • Minder methaan uit Amsterdamse grachten door microben

  Amsterdamse grachten stoten relatief weinig methaan uit, blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit en Universiteit Utrecht. Methaanetende microben die leven op de grachtenwanden spelen hier waarschijnlijk een belangrijke rol in.

 • Rechters denken niet altijd juridisch bij de toepassing van EU-recht

  Het klassieke beeld is dat rechters slechts de wet toepassen en zich beperken tot louter juridische overwegingen. Volgens Jasper Krommendijk, universitair hoofddocent internationaal en Europees recht aan de Radboud Universiteit, komt dit beeld niet geheel overeen met de werkelijkheid bij het toepassen van EU-recht door nationale rechters. In zijn boek laat Krommendijk zien dat rechters een veelheid aan motieven hebben bij hun besluit om vragen over het EU-recht te stellen aan het Europese Hof van Justitie in Luxemburg.

 • Ook burgerlijke stand Curaçao gedigitaliseerd en onderzocht

  Samen met het Nationaal Archief Curaçao en de University of Curaçao gaan historisch demografen van de Radboud Universiteit vanaf 1 januari aan de slag om de burgerlijke stand van het eiland te reconstrueren en digitaliseren. Het onderzoek onder leiding van Jan Kok en Coen van Galen wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van 200 duizend euro van het Platform Digitale Infrastructuur SSH. Met de bron kan onderzoek gedaan worden naar de doorwerking van de slavernij over de generaties op het eiland.

 • Groen licht voor Africa Millimetre Telescope door garantstelling Radboud Universiteit

  Dankzij een garantstelling van de Radboud Universiteit, is er nu groen licht voor de start van de Africa Millimetre Telescope (AMT).

 • Niet kinderen, maar volwassenen hebben voorkeur voor vriendelijkogende robot

  Sari Nijssen onderzocht wanneer volwassen en kinderen geneigd zijn een robot menselijke kenmerken toe te schrijven, en wat voor gevolgen dat heeft voor ons gedrag. Ze promoveert op 15 november aan de Radboud Universiteit.

 • Samenwerkingsproject voor zwevend vervoer Radboud Universiteit en Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) wint NWO Team Science Award

  Het samenwerkingsproject ‘The National Individual floating Transport Infrastructure (NIfTI)’ van de Radboud Universiteit en de Hogeschool Arnhem Nijmegen, waarbij een nieuw zwevend transportsysteem wordt ontwikkeld, heeft de NWO Team Science Award gewonnen. 

 • Nationaal Kiezersonderzoek 2021: versplinterde vertegenwoordiging

  De landelijke verkiezingen van 2021 kenmerkten zich door verdergaande versplintering van het politieke landschap. Dat blijkt uit onderzoek door de Stichting Kiezersonderzoek Nederland.

 • Vrouwen structureel ondervertegenwoordigd in managementonderzoek

  Vrouwen zijn structureel ondervertegenwoordigd in toonaangevende tijdschriften over management en organisatie, zo blijkt uit nieuw onderzoek dat deze week wordt gepubliceerd in Research Policy. Nora Lohmeyer van de Radboud Universiteit en Carolin Auschra en Julia Bartosch van Freie Universität Berlin analyseerden een dataset van 43.673 artikelen in veertien toonaangevende tijdschriften en ontdekten dat van al deze artikelen gemiddeld slechts 30 procent door vrouwen was geschreven.