Onderzoeksprojecten

Resultaat 1 - 20 van 42 resultaten
 • Afbeelding bij project Werken onder druk? Professionele identiteitsspanningen van leraren gedurende hun loopbaan: impact op burnout en welzijn

  Werken onder druk?

  Kwaliteit van onderwijs is sterk afhankelijk van de beschikbaarheid en kwaliteit van leraren. Het is algemeen bekend dat het lerarentekort deels wordt veroorzaakt door uitval van startende leraren en door burnout van ervaren leraren.

 • Deelnemer aan visuele illusie en demo nacht

  Reflexive Regulation using Narrative Methods

  Het doel van de RUN-studie is reflexieve regelgeving te ontwikkelen met gebruikmaking van narratieve methoden, waarbij de gebruikers van de diensten centraal staan en de verantwoordingsplicht en de dialoog worden versterkt.

 • logo vive la commune

  Vive la Commune! Communalism as a Democratic Repertoire

  Dit interdisciplinaire onderzoeksproject heeft als doel "democratie" te benaderen als het onderwerp van conflict en debat en veronderstelt dat "De Commune" kan worden beschouwd als de voornaamste vertegenwoordiger van het democratich repetoire.

 • Bureau met toetsenbord, pen en papier

  The controller profession

  Dit project beoogt de ontwikkelingen voor controllers te inventariseren, op basis van enquêtes en interviews, in samenwerking met de Nederlandse VRC (Vereniging van Registercontrollers).

 • Foto campussessie

  GEARING Roles

  Het GEARING Roles-project is gericht op het ter discussie stellen en omvormen van traditionele genderrollen in onderzoeksinstellingen op micro-, meso- en macroniveau en beoordeelt het ontwerp en de uitvoering van gendergelijkheidsplannen.

 • INSpECT: INfrastructure interdependencies in Sustainable and inclusivE CiTies

  INSpECT zal onderlinge afhankelijkheden onderzoeken om een meer geïntegreerde benadering van strategische investeringen in de transformatie van stadswijken mogelijk te maken.

 • Open Strategizing for Infrastructures in Transition (PRONTO)

  PRONTO onderzoekt welke praktijken van open strategieën worden toegepast door infrastructuuragentschappen en ontwikkelt bestuurs- en modelbenaderingen ter ondersteuning van de ontwikkeling van sectoroverschrijdende infrastructuurstrategieën.

 • Plastic flesjes

  Sustainable plastics

  We combineren ecologische levenscyclusanalyse, participatieve systeemdynamische modellering en ex ante beleidsevaluatie om de relevante sociotechnische systemen rond circulaire kunststoffen en bioplastics te beoordelen.

 • Close-up van grassprieten

  Calcium Looping To Capture Co2 From Industrial Processes By 2030 (CaLby2030)

  CaLby2030 richt zich op TRL6-demonstratie van zijn baanbrekende Calcium Looping (CaL) CO2-opvangsystemen die gebruik maken van de beproefde Circulating Fluidised Bed (CFB)-technologie tot een niveau dat klaar is voor grootschalige ing per 2030.

 • druppels op drijvende varen

  AZOPRO - Azolla farming on rewetted agricultural lands

  In het project AzoPro wordt onderzoek gedaan naar de potentie van de kroosvaren voor het verwijderen van fosfaat uit voormalige landbouwgronden in transitie naar natuur.

 • On the Move: Transition towards Sustainable Mobility

  On the Move: Transition towards Sustainable Mobility

  De negatieve effecten van ruimtelijke mobiliteit creëren een sterke druk om over te stappen op een duurzamer mobiliteitssysteem. Dit vraagt om trendbrede veranderingsstrategieën. Binnen dit project wordt gewerkt middels vijf deelprojecten.

 • Foto van een watergebied in Brazilie met een onderzoeker die metingen uitvoert ernaast

  Dryflux2

  Droge kusten of volledig drooggevallen wateren stoten aanzienlijke hoeveelheden broeikasgassen uit. In dit project meten onderzoekers deze emissies over de hele wereld. Het doel is de emissies te kwantificeren, met een nadruk op begroeiing.

 • Brain ultrasound

  Focused Ultrasound Initiative

  Met gerichte ultrasone stimulatie kunnen nieuwe vormen van chirurgie worden ontwikkeld die minder ingrijpend zijn dan voorheen.

 • Twee sportieve oudere vrouwen die hardlopen

  Preventie en gezondheid

  Het project Preventie en Gezondheid van de Radboud Universiteit en het Radboudumc onderzoekt hoe gezondheidsverschillen tussen burgers verkleind kunnen worden.

 • Woman tends to washing hanging on the porch of her wooden shack on stilts in Indonesia

  Resilient Indonesian Slums Envisioned (RISE)

  Om sloppenwijken in Indonesie veerkrachtiger te helpen maken tegen de dreiging van watergerelateerde rampen ontwikkelen sociale wetenschappers aan het RISE project inclusieve oplossingen op basis van onderzoek naar sociaal-ecologische interacties

 • Kinderen spelen volleyball

  VMBO Sportlab

  Een consortium met jongeren, praktijkprofessionals en onderzoekers levert kennis op over hoe de beweeg- en sportparticipatie van de leerlingen in het vmbo duurzaam vergroot kan worden zodat ze op latere leeftijd actief blijven

 • Duin met sterke soortenrijke grasbekleding

  Future Dikes

  In het innovatieproject Future Dikes ontwikkelt een consortium van partijen een duurzame grasbekleding voor de dijken van de toekomst: erosiebestendig, kosteneffectief en bloemrijk.

 • BlackGEM telescope array

  BlackGEM telescope array

  Bij botsende neutronensterren en zwarte gaten, komen er zwaartekrachtsgolven vrij en ontstaat er een extreem hete lichtgevende ring van gas. BlackGEM, een serie telescopen, helpt onderzoekers nauwkeuriger bepalen waar een botsing zich voordeed.

 • Persoon met smartphone met chat-app open

  Look Who’s Talking

  Digitale gesprekspartners zoals chatbots kunnen moeilijke onderwerpen toegankelijker maken. Het ‘Look Who’s Talking’-project ontwikkelt en test een nieuwe generatie chatbots die langdurige, motiverende interacties aan kunnen gaan.

 • Digitaal klaslokaal met leerlingen met computers en laptops

  Hybrid Human-AI Regulation

  Dit project richt zich op de ontwikkeling van een ‘Hybrid Human-AI Regulation-systeem’ (HHAIR-systeem), dat 10 tot 14-jarigen zelfregulatie-vaardigheden geeft. Daarmee kunnen ze leren, met ondersteuning door adaptieve (zelf-aanpassende) leermiddelen.