Onderzoeksprojecten

Resultaat 1 - 20 van 292 resultaten
 • Scrabble letters

  Morfologische effecten op syntactische variatie

  Binnen dit project wordt er gekeken naar de correlaties tussen syntactische variatie en morfologische variatie.

 • The family Oestreicher

  Drillingsberichte

  De 'Drillingsberichte' zijn een verzameling brieven die inzicht geeft in hoe het de Joodse familie Oestreicher vergaat voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog.

 • Protestbord Climate Action Now. Afbeelding van Filmbetrachter van Pixabay

  Achieving High-Integrity Voluntary Climate Action (ACHIEVE)

  Het onderzoeksproject ACHIEVE zal zoeken naar mogelijkheden om vrijwillige klimaatmaatregelen geloofwaardiger te maken en op te schalen met als doel wereldwijd een klimaatneutrale (net zero) samenleving te verwezenlijken voor 2050.

 • Volksvermaak op het Bairamfeest, Jan Luyken, 1681

  De visualisatie van zwaartekracht

  Het PhD-project onderzoekt de conceptualisering van zwaartekracht in de beeldende kunst, vóór en na Isaac Newtons traktaat van 1687.

 • Hearing Conflicts (HEARCON)

  Hearing Conflicts (HEARCON)

  Dit onderzoek brengt een interdisciplinair team van wetenschappers bij elkaar die creatieve methodologieën gebruiken om museale strategieën te onderzoeken voor het omgaan met koloniale geschiedenissen en "moeilijke kennis".

 • 17th-century Dutch Courant message with "ABC" written across the page in blue

  Spread the new(s)!

  Dit project stelt dat kranten cruciaal waren voor de ontwikkeling van de standaardisering van het Nederlands.

 • Three wired telephones

  Enquête Taalattitudes in de Lage Landen

  Dit project betreft een enquête over de gesproken en onderwezen talen in Nederland en België (Vlaanderen en Wallonië) en de houding van taalgebruikers ten opzichte van de verschillende talen.

 • Person holding a lightbulb before a sunset

  Redeneren met argumenten

  Dit project bestudeert in welke mate mensen gevoelig zijn voor argumenten die de kwaliteitsnormen respecteren en voor argumenten die dat niet doen.

 • English dictionary and a map of England

  Tegengaan van vooroordelen in de beoordeling van sprekers met een buitenlands accent

  In dit project onderzoeken we of het mogelijk is om luisteraars minder negatief te laten oordelen over sprekers met een buitenlands accent in het Engels door die luisteraars erop te wijzen dat ze zich kunnen laten leiden door vooroordelen.

 • A child watching an instructional video about (foreign) language

  Het effect van (vreemde) taal in instructievideo's

  Steeds meer bedrijven maken gebruik van instructievideo's. Deze zijn er in verschillende vormen, met en zonder de moedertaal van de consument. Dit project onderzoekt effectieve formats en welke rol taal speelt.

 • Two children talking to each other sitting on the ground

  Hoofdbewegingen als voorlopers van prosodische focusmarkering in een vreemde taal

  Aangezien prosodische discoursmarkering een uitdaging is voor zowel L1- als L2-leerders, onderzoekt dit project of deze bootstrapfunctie van hoofdgebaren in prosodische focusmarkering ook voorkomt in een L2-context.

 • Megaphone on a wooden stool

  Individuele verschillen in clear-Lombard spraakmodificaties met achtergrondgeluid

  Dit project documenteert verschillen tussen sprekers in de akoestische aanpassingen die sprekers toepassen in lawaaiige omstandigheden.

 • SensorChip

  "SensorChip" is developing micro-photonic chip-based sensors for measuring fluid/gas flows, gas composition, and detecting biomarkers, focusing on flow sensors, (bio)gas sensors, and cancer detectors.

 • Ruud Lubbers spreekt de Tweede Kamer toe

  Biografie Ruud Lubbers (1939-2018)

  Ruud Lubbers (1939-2018) was de langstzittende premier tot nu toe en was dat bovendien in een cruciale periode in Nederland. Medewerkers van het CPG schrijven nu een kritische, wetenschappelijk verantwoorde biografie gebaseerd op nieuwe inzichten.

 • Demonstratie van het landelijk WAO Comité, op het Binnenhof, tegen de bezuinigingen op uitkeringen, 4 november 1982

  Nieuwe zakelijkheid en het verdwijnen van oude tegenstellingen in de lange jaren tachtig

  In 2023 is het CPG begonnen met een nieuw onderzoeksproject over politiek in de lange jaren tachtig en ten tijde van de kabinetten-Lubbers (1982-1994) dat zal uitmonden in een nieuw boekdeel (deel 11) van de Serie Parlementaire Geschiedenis.

 • De perceptie van reizen in Byzantijnse heiligenlevens

  In dit PhD-project onderzoekt Irene Jacobs hoe de Byzantijnse auteurs van monastieke heiligenlevens zich verhouden tot reizen.

 • Negentiende-eeuwse Nederlandse auteurs die naar het buitenland reizen

  Dit onderzoek richt zich vooral op de veranderingen die negentiende-eeuwse Nederlandse auteurs opmerkten in de landen die ze bezochten en wat er gebeurde nadat ze vertrokken waren.

 • Microphone and headset

  Verbanden tussen gehoor, cognitie, gesproken taalverwerking en woordenschatkennis bij slechthorende volwassenen en kinderen

  Om meer licht te werpen op de verbanden tussen slechte auditieve input en taalprestaties, onderzoekt dit project de verbanden tussen gekristalliseerde taalkennis, slechthorendheid en individuele cognitieve vaardigheden.

 • Van biogas naar bioenergie

  In het project Van biogas naar bioenergie wordt onderzocht hoe bepaalde micro-organismen elektriciteit opwekken uit methaan, en hoe we deze eigenschap zouden kunnen toepassen voor het opwekken van stroom en voor het beperken van methaanuitstoot.

 • De 'First Ladies' van de Republiek

  Door de politieke invloed van vier zeventiende-eeuwse vrouwen van Nassau te analyseren en te vergelijken, zal dit project waardevolle nieuwe inzichten verschaffen in het machtsrepertoire van vorstelijke vrouwen.