logo 21st Century Borders
logo 21st Century Borders

21st Century Borders

Tijdsduur
2021 tot 2028
Projecttype
Onderzoek

Er wordt nog steeds gediscussieerd over de vraag hoe de veranderende aard van grenzen in een globaliserende wereld kan worden getheoretiseerd. Concepten als 'de zwervende grens', 'mobiele' grenzen of 'grenzen in beweging' hebben de boventoon gevoerd; deze discussies blijven echter fundamenteel staatsgericht en, wat belangrijk is, hoewel ze worstelen met het idee van een 'territoriale val', gaan ze niet verder dan een statistisch-territoriaal gebaseerde logica; ze blijven fundamenteel landgebonden. Uit baanbrekend onderzoek blijkt echter dat grenzen en grensprocessen in toenemende mate genetwerkt, mobiel en functioneel zijn. Grenzen en hun reikwijdte zijn niet langer strikt aaneengesloten, gebonden aan staatsterritorialiteit of geografisch gebonden.

De doelstellingen van dit onderzoeksprogramma zijn (a) het bevorderen en integreren van beleidsmatig/professioneel en academisch onderzoek, training en publicaties op het zich snel ontwikkelende gebied van grensstudies en (b) het genereren van theoretische, empirische en beleidsrelevante expertise die nodig is voor de gedenkwaardige paradigmaverschuiving om grensprocessen te begrijpen vanuit een staatsgecentreerde en territoriumgebaseerde logica naar een opkomende ruimtelijke en mobiele logica op het gebied van grensstudies, en (c) het opleiden en netwerken van studenten/postdocs.

21st Century Borders streeft ernaar het grootste onderzoeksnetwerk van beleidsmakers en academici op het gebied van grensstudies ter wereld te creëren. Onze gezamenlijke kennismobilisatie zal vergelijkend en beleidsrelevant onderzoek produceren met internationale grensoverschrijdende organisaties in Afrika en Australazië, Europa, Noord-Amerika, Latijns-Amerika en Zuid-Azië, en dit onderzoek verbinden met kennisgebruikers. Het partnerschap brengt grensbeleidsactoren en academici samen. Het omvat 15 intergouvernementele en transnationale organisaties plus medeaanvragers van 14 universiteiten in 12 landen. De partners hebben in totaal meer dan 3,1 miljoen dollar toegezegd voor dit voorgestelde partnerschap. Ze zullen collectief en gezamenlijk nieuwe kennis ontwikkelen, gezamenlijk prioriteiten voor beleidsonderzoek definiëren en gezamenlijk de wereldwijde verspreiding van kennis organiseren door internationale beleidsprofessionals en studenten op te leiden en door middel van open toegankelijke beleidsnota's, gegevenssets en wetenschappelijke publicaties, plus podcasts, video's en invloed via de sociale media.

Resultaten

 • 21 Century Borders Conferences
 • Academic Conferences – ABS
 • Partner Hosted Conferences – WCO, PNWER, AEBR, MOT, El Tein, BPRI, CTC
 • University Partner Policy Workshops
 • Annual Summer Institutes
 • Academic Publications – Journal of Borderland Studies, MDPI, University of Ottawa Press
 • Open-Access Journal (BIG_Review) and Open-Access Book Series (BIG_Books)
 • Quarterly Newsletters
 • Podcast Series (BIG_Podcasts)
 • An Open Access MOOC
 • Public Webinar Series (4 per year)
 • Student Spotlight Series (12 per year)
 • Student Seminars (12 per year)

Financiering

Partners

Acadia University Arizona State University Carleton University Catholic University of Louvain Charles Sturt University George Mason University Harvard University Hokkaido University Institut d'études politiques de Grenoble Kyushu University l École nationale d'administration publique Queen's University Radboud University Nijmegen Sir Sandford Fleming College of Applied Arts and Technology South Asian University The University of British Columbia Trent University Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul Université d'Auvergne (Clermont-Ferrand I) Université de Strasbourg Université du Québec à Montréal Université Grenoble Alpes Université Laval Université Paris 8 University of Alberta University of Belfast University of Southern Denmark University of Toronto University of Tromsø - The Arctic University of Norway University of Victoria Victoria University of Wellington Western Washington University

Contactinformatie