Zebravissenonderzoek
Zebravissenonderzoek

Understanding and preventing the impact of endocrine disruptors on the hypothalamus-pituitary axes in sensitive populations

Hormoonverstorende chemische stoffen

Er wordt steeds meer bekend over impact van blootstelling aan meerdere hormoon-verstorende chemische stoffen (EDC's) in mens en dier. Men komt in contact met deze stoffen via voeding, cosmetica en het milieu. De EDC's hebben invloed op - en kunnen schade toebrengen aan - de ontwikkeling en werking van het hormoonstelsel. Het HYPIEND project wil inzicht krijgen in de effecten en werkingsmechanisme van deze stoffen binnen het hormoonstelsel en in hoe de blootstelling aan deze stoffen geminimaliseerd kan worden. Het HYPIEND-consortium bestaat 14 teams uit Spanje, Nederland, België, Zweden, Polen, Italië, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. 

Zebravissen

Het doel van het Hypiend-project is om de effecten van hormoonverstoorders in kaart te brengen. Het onderzoeksteam wil met name weten wat het effect is van meerdere stoffen in een mengsel zoals het van nature voorkomt. Het effect van de stoffen zal onderzocht worden in cel-modellen, modellen van de placenta en bloed-hersenbarrière en op organoïden. Daarnaast zullen de stoffen onderzocht worden in zebravissen, een deel van het onderzoeksproject waarin de Radboud Universiteit een sleutelrol speelt. De zebravis is hier gekozen als modelorganisme, omdat het model ontzettend nuttig is om toxiciteit te screenen in een volledige levenscyclus en om werkingsmechanismen van EDC mixen te bestuderen. 

In dit project worden gedragstesten en screening van de vruchtbaarheid na blootstelling aan EDCs uitgevoerd om de effecten van EDC's vast te stellen. Bovendien zal er onderzoek gedaan worden naar genexpressie van genen die betrokken zijn bij stress, reproductie en de schildklier fysiologie. Samen met het gebruik van transgene zebravissen wordt er meer inzicht verkregen in de moleculaire werkingsmechanismen van EDCs. 

Nieuws ontvangen over HYPIEND? Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Financiering

Dit project wordt gefinancierd door Horizon Europe, grant number 101137440

Partners

Contactinformatie

Meer informatie? Neem contact op met: