Protestbord Climate Action Now. Afbeelding van Filmbetrachter van Pixabay
Protestbord Climate Action Now. Afbeelding van Filmbetrachter van Pixabay

Achieving High-Integrity Voluntary Climate Action (ACHIEVE)

Bekijk ook de website van ACHIEVE

In de afgelopen jaren zijn er ontelbaar veel vrijwillige klimaatmaatregelen gestart door niet-statelijke en lokale organisaties, zoals bedrijven, financiële instellingen, maatschappelijke organisaties, steden en andere subnationale overheden. Deze vrijwillige klimaatmaatregelen hebben verschillende doelen, bijvoorbeeld het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen of het helpen aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. Samen kunnen deze maatregelen een belangrijke bijdrage leveren aan de uitvoering van het klimaatakkoord van Parijs.

De milieuclaims die niet-statelijke en lokale actoren maken zijn vaak echter niet terecht. Daarnaast maken sommigen van deze actoren gebruik van controversiële methoden, waaronder de handel in uitstootcertificaten (carbon credits) en het gebruik van controversiële technologieën (zoals het afvangen en opslaan van broeikasgassen). Hierdoor rijzen vragen over integriteit en mogelijk greenwashing. Integriteit is daarom cruciaal voor het aanpakken van klimaatverandering en de gevolgen ervan, en ook voor het inlossen van de klimaatbeloften van heel veel actoren.

Het onderzoeksproject ACHIEVE zal zoeken naar mogelijkheden om vrijwillige klimaatmaatregelen geloofwaardiger te maken en op te schalen met als doel wereldwijd een klimaatneutrale (net zero) samenleving te verwezenlijken voor 2050. Het project zal:

  • transformatieve en tijdige wetenschappelijke inzichten genereren over de rol, effectiviteit en integriteit van vrijwillige klimaatmaatregelen (inclusief het gebruik van carbon credits);
  • de integriteit en effecten van dergelijke maatregelen evalueren;
  • analyseren hoe beleid, regelgeving en betrouwbare vrijwillige klimaatmaatregelen elkaar kunnen versterken; en
  • wetenschappelijke kennis gebruiken om het opschalen van integere vrijwillige klimaatmaatregelen te ondersteunen.

Het project zal deze doelen bereiken door sterke inter- en transdisciplinaire samenwerking.  Vanaf het begin van het project zijn beleidsmakers en andere maatschappelijke organisaties actief betrokken bij gezamenlijk realiseren van het onderzoek en het in kaart brengen van maatschappelijke behoeften.

Resultaten

ACHIEVE zal transitietrajecten voor klimaatneutraliteit ontwikkelen waarin vrijwillige klimaatmaatregelen door steden, regio's en bedrijven worden geïntegreerd; nieuwe sociaalwetenschappelijke inzichten voor klimaatmaatregelen ontwikkelen; bijdragen aan een beter begrip van de bijkomende voordelen en mogelijke nadelen (trade-offs) van de uitvoering van meerdere duurzaamheidsaspecten; en de transparantie van en het vertrouwen in vrijwillige klimaatmaatregelen vergroten door integriteit te versterken en wetenschappelijke resultaten gemakkelijk toegankelijk te maken voor verschillende belanghebbenden.

Financiering

Achieving High-Integrity Voluntary Climate Action (ACHIEVE) maakt deel uit van cluster 5 van Horizon Europe, dat is gericht op onderzoek naar klimaat, energie en mobiliteit. Dit onderzoeksproject wordt gefinancierd vanuit Call: HORIZON-CL5-2023-D1-01-05.

Partners

Contactinformatie

Meer informatie? Bekijk de website van ACHIEVE (https://achieveproject.eu/) of neem contact op met: