Drukke kruising met veel signalen
Drukke kruising met veel signalen

ACT: PERCEPTIEF HANDELEN ONDER ONZEKERHEID VEILIGHEIDSOPLOSSINGEN VOOR AUTONOME SYSTEMEN

VEILIGHEIDSOPLOSSINGEN VOOR AUTONOME SYSTEMEN

Recente technologieën zoals GPS, smartphones, smart wearables, drones of zelfrijdende auto's veranderen de manier waarop we met anderen in onze omgeving omgaan. Terwijl smartphones alomtegenwoordig en onmisbaar zijn geworden, zijn andere technologieën, zoals drones en zelfrijdende auto's, veel moeilijker te integreren, ook voor de maatschappij als geheel. Zelfrijdende auto's die in ontwikkeling zijn, gedragen zich vervelend onvoorspelbaar voor andere bestuurders en kunnen dramatisch falen in complexe stadsomgevingen, en soortgelijke problemen bestaan met drones. Hoe maken we het gedrag van autonome voertuigen voorspelbaar voor mensen, om conflicten en gevaarlijke situaties voor andere verkeersdeelnemers te voorkomen? Mensen zijn erg goed in het voorspellen van en adequaat reageren op gedrag van andere mensen, zelfs in veeleisende omgevingen; machines missen dit menselijk voorspelbare gedrag dat nodig is om stedelijke mobiliteit veilig te maken. Dit project brengt dit menselijk gedrag in kaart en implementeert het als "neuroware" in kunstmatige intelligentiesystemen die autonome voertuigen, zoals drones en zelfrijdende auto's, op een veilige manier kunnen besturen. Wetenschappelijke, industriële en maatschappelijke partners maken gebruik van een combinatie van psychologie, neurowetenschappen, kunstmatige intelligentie, techniek en robotica om geïntegreerde oplossingen te ontwikkelen voor de interacties tussen mensen en autonome systemen, en protocollen, regels en innovatieve systemen te ontwerpen voor stedelijke mobiliteit en veiligheid.

Financiering

Het consortium heeft een subsidie van 3,5 miljoen euro ontvangen binnen het ORC-programma van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA).

Partners

Het CWI is secretaris van het consortium. Andere partners zijn: Instituut voor Onderzoek Verkeersveiligheid, Veilig Verkeer Nederland VVN, AI in Motion, NXP Semiconductors, RDW, Luchtverkeersleiding Nederland, Thales, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Rijkswaterstaat.

Contactinformatie