Proefstudeerdag
Proefstudeerdag

Adaptief en Autonoom: hoe de student van vandaag zich ontwikkelt tot de professional van morgen

Comenius Senior Fellowship
Tijdsduur
2018
Projecttype
Onderzoek

Mariska Kleemans, universitair hoofddocent bij de opleiding Communicatiewetenschap, kreeg een Comenius Senior Fellowship toegekend voor het ontwikkelen van een professionaliseringsleerlijn. 

Aanleiding

De opleiding Communicatiewetenschap wil professionals afleveren die in staat zijn om te kunnen gaan met de continue veranderingen in het dynamische medialandschap (adaptive performance). Omdat dit vereist dat studenten zowel tijdens de opleiding als in hun professionele carrière in staat en gemotiveerd zijn om zich te blijven ontwikkelen, is het cruciaal dat studenten leren verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leerproces (autonomous learning). 

Om de adaptieve en autonome ontwikkeling van studenten beter te faciliteren is in het curriculum een didactische onderwijsvisie geïmplementeerd waarin autonomie-ondersteunend onderwijs centraal staat, geflankeerd door een leerlijn Professionalisering waarin studenten zelf aan de slag gaan met hun persoonlijk-professionele ontwikkeling.

Aanpak binnen het project

Twee concrete innovaties zijn geïmplementeerd. Ten eerste zijn docenten getraind en gefaciliteerd om de principes van autonomie-ondersteunend onderwijs toe te passen in hun cursussen. Dit heeft geleid tot een herziening van werk- en toetsvormen in het curriculum. Er zijn diverse workshops en bijeenkomsten georganiseerd om docenten voor te bereiden op en te ondersteunen bij de veranderingen. Ten tweede is een leerlijn Professionalisering toegevoegd aan het curriculum. Hiervoor is ruimte gecreëerd door bestaande cursussen samen te voegen, te verkleinen of in een enkel geval te laten vervallen. Studenten hebben nu in ieder bachelorjaar 5EC ruimte om te werken aan hun eigen persoonlijk-professionele ontwikkeling (15EC in totaal). In de master is hier 2EC voor vrijgemaakt.

Studenten krijgen ieder jaar een docent-coach toegewezen, die een voor dit project ontwikkelde training heeft gevolgd. Samen met deze coach en vijf andere medestudenten vormen zij een jaar lang een coachgroep. Iedere student formuleert (mede met hulp van e-learning modules) aan het begin van het academisch jaar een aantal doelen rondom de vragen: Wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? Vervolgens heeft de student een jaar lang de tijd om activiteiten uit te voeren die bijdragen aan het verwezenlijken van de eigen doelen (‘de expeditie’).

Er is een catalogus ontwikkeld met een breed aanbod (o.a. MOOCS, trainingen, workshops, contacten met alumni, loopbaanoriëntatie), maar studenten worden ook nadrukkelijk uitgedaagd om eigen activiteiten te bedenken die bij hun doelen passen. In de individuele en groepsbijeenkomsten met de coach vindt begeleiding en intervisie plaats. Aan het einde van ieder jaar worden de resultaten gebundeld in een portfolio, tezamen met een persoonlijk en professioneel profiel. Op die manier bouwen studenten gedurende hun studietijd een overzicht op van hun persoonlijk-professionele ontwikkeling, welke zij kunnen gebruiken om zichzelf te presenteren aan het werkveld.

Download ‘Je kan niet alles uit een boekje halen’

De ervaringen van Mariska, haar collega’s en andere betrokken bij dit Comeniusproject zijn gebundeld in het boek 'Je kan niet alles uit een boekje' halen. Download het boek hier en laat je meenemen in een reis van ervaringen en leermomenten.

Financiering

Dit project wordt gefinancierd door een beurs uit het Comeniusprogramma. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijs (NRO) kent deze beurzen jaarlijks toe aan vernieuwingsprojecten in het onderwijs. 

Contactinformatie

Wil je meer weten? Neem gerust contact op met de projecthouder.