stethoscoop
stethoscoop

Advies geven en ontvangen in arts-patiëntinteracties in Nigeriaanse ziekenhuizen

Tijdsduur
1 december 2022 tot 1 december 2024
Projecttype
Onderzoek

In dit project wordt aan de hand van theorieën uit de taalkunde onderzocht hoe adviesverlening en adviesontvangst internationaal zijn georganiseerd, en hoe deze op hun beurt de medische interacties in Nigeriaanse ziekenhuizen vormgeven. Concreet zal het onderzoeken hoe artsen en patiënten tot een gedeeld begrip komen in adviesinteracties waardoor ze door de interactionele agenda kunnen navigeren, ondanks de mogelijke verschillen in ideologieën, etnische achtergronden en asymmetrie in macht en kennis. Ik ga in op de volgende onderzoeksvragen:

  1. Hoe wordt advies aangeboden en ontvangen in Nigeriaanse ziekenhuizen? Antwoord op deze vraag zou laten zien hoe het geven van advies en de ontvangst ervan worden verwoord, b.v. door intonatie, pauzes, reparaties en onuitgesproken door non-verbaal gedrag zoals gebaren en staren.
  2. Waar zijn de precieze posities van adviserende interacties binnen het overleg? Antwoord op deze vraag zou laten zien hoe adviezen radicaal veranderen, afhankelijk van hoe ze in de consultaties verwoord en gepositioneerd worden.
  3. Wat zijn de gevolgen van culturele ideologieën en asymmetrieën tussen macht en kennis op adviesinteracties in de raadplegingen? Antwoord op deze vraag zou onderzoeken hoe specifieke maatschappelijke en institutionele contexten (bijv. Dokterstijlen) van de medische ontmoetingen van invloed zijn op het geven en ontvangen van advies tijdens de consultaties.

Als onderdeel van de verwachte resultaten zou het project de vorm en functies van adviesverlening en adviesontvangst in arts-patiëntinteracties in Nigeriaanse ziekenhuizen verduidelijken. Het project zal inzicht geven in de relatie tussen adviesinteracties en conflicthantering in de interacties. Bovendien wordt van het project verwacht dat het een degelijke methodologie presenteert voor de interpretatie van adviesinteracties in niet-Engelstalige contexten, zoals Nigeriaanse ziekenhuizen waar sociaal-culturele normen duidelijk aanwezig zijn in de interacties. Dit zal helpen bij het verkrijgen van een duidelijk begrip van hoe adviserende interacties in dergelijke contexten worden gebruikt bij het beheer van discours en interpersoonlijke relaties. Dit zal in zekere zin de verschillen onthullen in de structuur van adviserende interacties in Nigeriaans-Engelse en moedertaal-Engelse varianten.

Contactinformatie