Alliander casussen bij wiskundig PhD modelling camp

Physical modelling

In het PhD Modelling camp werken promovendi en postdocs met verschillende achtergronden een week lang aan problemen die door het bedrijfsleven worden aangedragen. Alliander is sinds de start partner en heeft elk jaar een casus aangedragen. Het concept is vergelijkbaar met de landelijke Studiegroep Wiskunde met het Bedrijfsleven (SWI), maar kleinschaliger en toegankelijker ook voor academici in niet toegepaste vakgebieden.

Financiering

Contactinformatie