Afbeelding van Lucas Boer en Dylan Henssen

Anatomische structuren zichtbaar maken met Augmented Reality

TLC-voucherproject
Tijdsduur
2021
Projectleden
Lucas Boer , Dylan Henssen
Projecttype
Onderzoek

Aanleiding

Uit ervaring blijkt dat studenten moeite hebben om een beeld te vormen van anatomische structuren en hun onderlinge verhoudingen. Van origine wordt de humane embryologie onderwezen met behulp van illustraties en museale preparaten. Sinds 2016 wordt hier binnen het Radboudumc ook radiologische beeldvorming aan toegevoegd.

Nog steeds blijkt echter dat studenten moeite hebben met het ontwikkelen van een correct en volledig beeld ten aanzien van de ontwikkeling van de mens en het ontstaan van aangeboren afwijkingen. Kan Augmented Reality een hulpmiddel zijn in het visualiseren van anatomische structuren?

Kennis van embryologie en teratologie is van groot belang voor toekomstig artsen en wetenschappers. Eerdere innovatieprojecten van Dylan laten zien dat studenten baat kunnen hebben bij het gebruik van Augmented Reality (AR) binnen het anatomieonderwijs. Het gebruik van AR in het embryologie- en teratologieonderwijs laat echter tot op heden toe op zich wachten.

Lucas en Dylan verwachten dat de 3D-modellen studenten zullen helpen in het verkrijgen van inzicht in de anatomie van de mens. Uit eerdere ervaringen weten ze dat AR-toepassingen binnen het embryologie-onderwijs kunnen leiden tot verhoogde intrinsieke motivatie van de student en een positieve bijdrage leveren aan de learning experience.

Aanpak binnen het project

In dit project wordt radiologische data van menselijke embryo’s en foetussen omgezet naar 3D-modellen waarbij ook aandacht zal worden besteed aan ontwikkelingsstoornissen van die embryo's. Om te komen tot een beter studieproduct voor studenten, gebruiken de onderzoekers opensource data, eigen data en eerdere ervaringen met het ontwikkelen van de app GreyMapp.

Per embryologische structuur of regio wordt vervolgens achtergrondinformatie toegevoegd. Ditzelfde proces wordt herhaald met radiologische data van de Nijmeegse teratologische collectie. 

Het product kan uiteindelijk worden toegepast in de curricula van studenten. De AR-applicatie zal zodoende bijdrage aan het leren over embryologie en teratologie door studenten aan de Radboud Universiteit.

Vlogupdate #1

Lucas en Dylan geven elke maand in de vorm van een videoblog een update over hun project. In de eerste aflevering leggen ze uit wat hun probleemstelling is en welke oplossing ze voor ogen hebben.

Vlog 1

Vlogupdate #2

In de tweede aflevering laten Lucas en Dylan zien hoe ze van menselijke embryo's 3D-modellen kunnen maken. De 3D-modellen vormen de basis voor augmented reality.

Vlog 2

Vlogupdate #3

In vlog 3 laten Lucas en Dylan zien hoe de 3D-modellen vorm krijgen.

vlog 3

Financiering

Dit project wordt gefinancierd door een TLC-voucher van het Radboud Teaching and Learning Centre. Dat voucherprogramma is bedoeld om projecten op te zetten op het gebied van onderwijsvernieuwing, docentontwikkeling en onderwijsonderzoek.

Contactinformatie

Wil je meer weten? Neem gerust contact op met één van de voucherprojecthouders, Dylan Henssen, via dylan.henssen@radboudumc.nl.