Anthrobrokers
Anthrobrokers

ANTHROBROKERS

Dit etnografische onderzoeksproject analyseert de rol van ‘brokerage’ – het sociale mechanisme van bemiddeling tussen verschillende groepen of niveaus in de maatschappij – in stedelijk bestuurlijke arrangementen, burgerlijke participatie en burgerinitiatieven, en de impact op de relatie tussen staat en burger. ‘Brokers’, gedefinieerd als burgers die officieel ‘spreken voor’ en ‘optreden namens’ hun medeburgers tegenover de staat, zijn een duidelijk aanwijsbare aanwezigheid geworden in stedelijk bestuur over de hele wereld. Door hun politieke representatie en onderhandelingen, hebben brokers invloed op de relatie tussen staat en burger en besluitvormingsprocessen over de toewijzing van middelen als huisvesting, welvaart, infrastructuur, veiligheid en maatschappelijke zorg. Aangezien brokerage in het bestuur altijd uit formele/officiële en informele/persoonlijke acties en transacties bestaat, focust dit onderzoek zich op hoe brokers praktijken, discoursen en netwerken binnen en buiten de officiële goedgekeurde kanalen en instituties met elkaar verweven. Het project legt de focus op overheidsprogramma’s en (grassroots) burgerinitiatieven die zich richten op de behoeftes van bewoners van kansarme buurten. Deze buurten zijn bijzonder relevant voor dit onderzoek, aangezien inwoners met lage inkomens het meest direct veranderingen in het bestuur en de beschikbare middelen ervaren, direct of via brokers.

Dit project maakt een vergelijking tussen brokerage in vier verschillende steden, waarvan twee op het noordelijk halfrond en twee op het zuidelijk halfrond. Deze steden zijn: Rotterdam (Nederland), Manchester (VK), Medellín (Colombia) en Recife (Brazilië). In deze steden onderzoeken we specifieke types brokers: gemeenschapsleiders, bureaucraten, vrijwilligers, activisten en actieve burgers; sommigen ontwikkelen hun eigen grassroots initiatieven, terwijl anderen uitgenodigd worden door overheden om andere burgers te vertegenwoordigen.

Door onderzoek van deze verschillende invalshoeken te combineren, benadert dit project brokers als ‘assemblers’, verbindende actoren die actief verschillende bestuurlijke en burgerlijke actoren en instituties en middelen bij elkaar brengen en die formele en informele politiek combineren. Daarmee combineert deze benadering recente theorieën over assemblages – die stedelijk bestuur, burgerlijke participatie en grassroots initiatieven zien als een amalgaam van verschillende actoren, instituties en middelen die samenwerken – met een antropologische actor-oriëntatie.  

ANTHROBROKERS is erg succesvol geweest in het behalen van zijn doelen. Door een antropologische, actor-georiënteerde benadering te gebruiken bij het bestuderen van brokerage, heeft het project bijgedragen aan een beter begrip van de rol van brokers in stedelijk bestuur, burgerlijke participatie en verschillende vormen van grassroots initiatieven. Het heeft geanalyseerd hoe verschillende type brokers (gemeenschapsleiders, lokale activisten, actieve burgers, bureaucraten en sociaal adviseurs) op formele en informele manieren kloven tussen de staat en de bevolking overbruggen. Deze brokers spelen cruciale rollen in het functioneren van het stedelijk bestuur, burgerparticipatie en grassroots-initiatieven. Het project heeft ook aangetoond hoe, door de praktijken van brokers, electorale politiek vaak onderdeel uitmaakt van bestuurlijke regelingen, wat debat genereert over hoe democratisch bestuur met cliëntisme interacteert.

De innovatieve benadering van het project waarin brokers worden gezien als ‘assemblers’ – als verbindende actoren – in bredere assemblages, heeft onze theorieën over het samenspel tussen individuele actoren en de brede structuur van heerschappij, autoriteit en verbondenheid uitgebreid. Het project heeft bovendien de noord-zuid dialoog uitgebreid in antropologie, stadsstudies, ontwikkelingsstudies en geografie.

Take a look at the external project website for ANTHROBROKERS.

Resultaten

Artikelen 2022

van de Pas, N., de Kort, D., Koster, M & van Meijl, T. (2022) The Political Potential of Urban Informality in the Global North: A Rancièrian Perspective Journal of Developing Societies 38(2):224–243: https://doi.org/10.1177/0169796X221089463

da Silva, S. & de Vries, P. (2022) The trajectory of the right to the city in Recife, Brazil: From belonging towards inclusion. Planning Theory. Online first: https://doi.org/10.1177/14730952221081761

Koster, M. & Eiró, F. (2022) Clientelism in Northeast Brazil: brokerage within and outside electoral times. Contemporary Social Science, 17(3):222-234: https://doi.org/10.1080/21582041.2021.1876244   

Moore, A., F. Eiró, & M. Koster (2022) Illegal housing in Medellín: Autoconstruction and the materiality of hope. Latin American Politics and Society

Artikelen 2021

da Silva, S. & de Vries, P. (2021). The ambivalence of slum politics in reactionary times in Recife, Brazil. Dialectical Anthropology, 45(4), 383–401. Full-text access to a view-only version: https://rdcu.be/cD3OY Doi: https://doi.org/10.1007/s10624-021-09635-4

Van der Veer, L. (2021) ‘Guessing Games with Target Groups: Securing a Livelihood by Supporting Refugees in a Hostile Environment’. In Intersections: East-European Journal of Society and Politics, as part of a special issue edited by S. Hess, A. De Lauri and C. Brkovic

Artikelen 2020

van der Veer, L. (2020) Residents’ responses to refugee reception: the cracks and continuities between care and control. Ethnic and Racial Studies (43)16: 368-387

van der Veer, L. (2020) Treacherous Elasticity, Callous Boundaries: Aspiring Volunteer Initiatives in the Field of Refugee Support in Rotterdam. VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations. https://doi.org/10.1007/s11266-020-00260-3

Heederik, J. (2020) The Voluntarisation of Welfare in Manchester: A Blessing and a Burden. Focaal Blog, October 2, 2020

Moore, A. (2020) The human cost of city upgrading in ‘pro-poor’ Medellín. Focaal Blog, September 23, 2020

van der Veer, L. (2020) Group-making and distrust within the infrastructure of refugee support. Focaal Blog, August 3, 2020

da Silva, S. (2020) Special Zones, Slums, and High-rise buildings: Community leaders between “occupancy urbanism” of the poor and the powerful in Recife, Brazil. Focaal Blog, July 31, 2020

Acosta, R., Eiró, F., Koch, I., & Koster, M. (2020) Introduction: Urban struggles: governance, resistance, and solidarity. Focaal Blog, July 2, 2020

Derks, S., Koster, M. & Oosterbaan, M. (2020) Olympic Legacies. City & Society (32) 1: 184–202.

Koster, M. (2020) An ethnographic perspective on urban planning: Temporality, diversity and critical urban theory. International Journal of Urban and Regional Research 44(2):185-199

Artikelen 2019

Koster, M. (2019) The state as a treacherous partner. Epilogue to special issue ‘Betrayal in the city: Urban development across the globe’. City & Society 31(3):436-440

Kolling, M. & M. Koster (2019) Introduction: Betrayal and Urban Development Across the Globe. City & Society 31(3):326-340

Eiró, F., & Koster, M. (2019). Facing bureaucratic uncertainty in the Bolsa Família Program: Clientelism beyond reciprocity and economic rationality. Focaal 85:84-96.

Eiró, F. (2019). The vicious cycle in the Bolsa Família Program’s implementation: discretionality and the challenge of social rights consolidation in Brazil. Qualitative Sociology 42(3): 385–409

Koster, M. (2019) Brokerage in participatief stedelijk bestuur. Rooilijn: Tijdschrift voor Wetenschap en Beleid in Ruimtelijke Ordening.

Koster, M. (2019) Assembling formal and informal urban governance: Political brokerage in Recife, Brazil. Anthropologica 61(1): 25-34

Koster, M. & A. Smart (2019) Performing in/formality beyond the dichotomy: An introduction. Anthropologica 61(1): 20-24

Jaffe, R. & M. Koster (2019) The myth of formality in the Global North: Informality-as-innovation in Dutch governance. International Journal of Urban and Regional Research 43(3): 563-568

Wijntuin, P. & M. Koster (2019) Dutch-Moroccan girls navigating public space: Wandering as an everyday spatial practice. Space and Culture 22(3):280-293

Artikelen 2018

Eiró, F. (2018) On Bolsonaro: Brazilian democracy at risk. Focaal Blog, November 8, 2018

Koster, M. & Y.P.B. van Leynseele (2018) Brokers as assemblers: Studying development through the lens of brokerage. Ethnos 83(5): 803-813

Chalhi, S., M. Koster & J. Vermeulen (2018) Assembling the irreconcilable: youth workers, development policies and unruly young people in the Netherlands. Ethnos 83(5): 850-867

Nuijten, M., M. Koster, P. de Vries & A. C. C. Cabral (2018) Regimes de ordenação especial no Brasil: A fusão do neoliberalismo, populismo de esquerda e visões modernistas na urbanização de favelas no Recife. Cadernos CRH 31: 59-73

da Silva, S. & de Vries, P. (2018) Theorizing Slum Politics in Recife, Brazil: Community leaders symbolize the inconsistency of the urban situation. In: Cities and Citizenship in Contemporary Latin America and the Caribbean, Conference proceedings NALACS Conference 16‐17 June 2016, TU Delft

Lindoso, D.; Eiró F.; Bursztyn, M.; Rodrigues-Filho, S. and Nasuti, S. (2018) Harvesting Water for Living with Drought: Insights from the Brazilian Human Coexistence with Semi-Aridity Approach towards Achieving the Sustainable Development Goals. Sustainability, 10, 622, pp. 1-17. doi:10.3390/su10030622

Artikelen 2017

Brandt C.O. and Eiró F. (2017) Qualitative corruption research methods. How to research corruption? Conference Proceedings: Interdisciplinary Corruption Research Forum, June 2016, pp. 34-43.

Eiró F. (2017). O Programa Bolsa Família e os pobres “não-merecedores”: poder discricionário e os limites da consolidação de direitos sociais. Boletim de Análise Político-Institucional, vol. 13. Brasília, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), pp. 65-70.

Artikelen 2016

Koster, M. (2016). Brokers in participatory urban governance: Assembling formal and informal politics. L’Espace Politique 29(2).

Koster, M. and Nuijten, M. (2016) Coproducing urban space: rethinking the formal/informal dichotomy. Singapore Journal of Tropical Geography 37(3): 282-294

Boeken & hoofdstukken

Koster, M. (2021) Political anthropology. In: Pedersen, L. & L. Cliggett (eds) The SAGE handbook of cultural anthropology. London: Sage, pp. 330-347

da Silva, S. & de Vries, P. (2020) The trajectory of the Right to the City: From belonging towards inclusion. In: Spire, A. & Morange, M (eds.) Vivre et construire le droit à la ville : expériences au Sud. La dimension politique des pratiques citadines. Presses Universitaires de Paris Nanterre. ISBN: 978-2-84016-357-2.

Eiró F. (2018) Anti-poverty Programs and Vote-Buying Strategies. In: Kubbe I., Engelbert A. (eds) Corruption and Norms: Why informal rules matter. London, Palgrave Macmillan

Koster, M., Jaffe, R.K. & Koning, A. de (2017) Citizenship Agendas in and beyond the Nation-State, Abingdon: Routledge

Rocco, R. & da Silva, S.  (eds.) (2018) Cities and Citizenship in Contemporary Latin America. Conference Proceedings, NALACS conference, 16-17 June, 2016, TU Delft

Special issues

Koster, M. & M. Kolling, eds. (2019) Betrayal in the city: Urban development across the globe. Special issue of City & Society 31(3)

Koster, M. & A. Smart, eds. (2019) Moving beyond the formal/informal dichotomy: Implications for governance. Special issue of Anthropologica 61(1)

Koster, M. & Y.P.B. van Leynseele, eds. (2018) Assembling development across the globe: ethnographies of brokerage. Special issue of Ethnos 83(5)

Nuijten, M. & M. Koster, eds. (2016) Close encounters: Ethnographies of the coproduction of space by the urban poor. Special issue of the Singapore Journal of Tropical Geography 37(3)

Financiering