Arbeidsmigratie: Kansen en Knelpunten voor het oplossen van de krapte op de arbeidsmarkt

Het onderzoek gaat over arbeidsmigratie van buiten de EU als een van de mogelijke oplossingen voor de krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt in de zorgsector en de technieksector. Centraal staat de vraag welke kansen en knelpunten verschillende betrokken actoren ervaren bij arbeidsmigratie als oplossingsrichting voor de arbeidstekorten.

Door middel van rechtssociologisch onderzoek wordt kennis ontwikkeld over de regulering en praktijk van kennismigratie en vakmigratie in Nederland. Naast de ervaringen van beleidsmakers en uitvoering, werkgevers en werknemersorganisaties, en het langere termijn perspectief van arbeidsmigranten zelf, worden lessen getrokken uit een internationale vergelijking. Daartoe wordt onderzoek gedaan naar de regulering van arbeidsmigratie in Duitsland, Vlaanderen, Canada. Het onderzoek voorziet in het oplossen van een kennislacune over krachtenvelden rond (de regulering van) arbeidsmigratie in de unieke situatie van grote tekorten op de arbeidsmarkt in de wereld, Europa en Nederland, vergrijzing, oorlog, de klimaattransitie en een streven naar een brede welvaartsbenadering.

Het onderzoeksteam bestaat uit een drietal senior onderzoekers en een PhD onderzoeker. Anita Böcker en Tesseltje de Lange richten zich op de zorgsector in Nederland, Duitsland en Vlaanderen. Tesseltje de Lange, als hoogleraar Europees migratierecht gespecialiseerd in Europees arbeidsmigratierecht, volgt de ontwikkelingen in Europees verband. PhD onderzoeker Naome Al-Saqaff richt zich met namen op de technieksector en neemt het Europese perspecief op arbeidsmigratie van buiten de EU en de voorgenomen talent pool en talent partnerships mee in haar onderzoek. Zij zal ook veldwerk gaan doen in de technieksector. Iris Sportel zal veldwerk in de zorgsector verrichten.

Het onderzoeksteam organiseert regelmatig kennissessies over kansen en knelpunten rondom arbeidsmigratie om deelnemers te informeren en kennis op te halen. De eerste kennissessie ging bijvoorbeeld over een vakkrachtenregeling, de tweede over goed werkgeverschap.

Resultaten

Tussentijdse publicaties:

De Lange T, Falkenhain M. Precarity prevented or reinforced? Migrants' right to change employers in the recast of the EU Single Permit Directive. Front Sociol. 2024 Jan 11;8. doi:10.3389/fsoc.2023.1267235 https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fsoc.2023.1267235/full

Böcker, A. Het Duitse vakkrachten-immigratiebeleid, Sociology of Law Working Paper 2023 https://repository.ubn.ru.nl/handle/2066/296956

De Lange, T. Kennismigranten in Nederland: welkome expats soms in het nauw, Centre for Migration Law Working Paper 2023 https://repository.ubn.ru.nl/handle/2066/295458

Kennissessie Vakkrachtenregeling: 1 maart 2024
Kennissessie Goed Werkgeverschap: 4 juni 2024

Financiering

Contactinformatie