Praktijkonderzoek in het medisch onderwijs
Praktijkonderzoek in het medisch onderwijs

Artsen met karakter: naar een master Geneeskunde die deugd doet

Comenius Senior Fellowship
Tijdsduur
2020
Projecttype
Onderzoek

Jos Kole, Universitair docent Gezondheidsethiek (Radboudumc), heeft een Comenius Senior Fellowship ontvangen met betrekking tot het thema ‘Bildung en identiteitsvorming’. Masterstudenten Geneeskunde worden gestimuleerd om zichzelf verder te ontwikkelen door middel van het verkrijgen van bewuste en kritische deugden.

Aanleiding

Studenten Geneeskunde ontwikkelen hun deugden continu. Tijdens de bachelor krijgen studenten deugden en empathie aangeleerd, maar tijdens coschappen worden deze door het zogenaamde ‘hidden curriculum’ misschien juist afgeleerd. Hierdoor zijn studenten niet altijd even bewust van en kritisch over hun deugden. Het mastercurriculum besteedde hier te weinig aandacht aan. 

Aanpak binnen het project

Het onderwijsinnovatieplan van dit comeniusprject beoogt de professionaliseringsleerlijn van de master Geneeskunde te vernieuwen door studenten te helpen Bildungsgewijs hun persoonlijke en professionele identiteit te vormen. Studenten worden zich bewust van hun vorming tijdens de coschappen en leren ze hoe ze zichzelf zouden willen vormen. Door zich deugden eigen te maken ontwikkelen coassistenten een robuuste persoonlijkheid, zodat ze later als arts zowel ethisch verantwoord als met empathie voor de patiënt hun werk kunnen doen. Met behulp van diverse werkvormen en bronnenmateriaal uit beeldende kunst, literatuur en film, werken studenten aan hun persoonlijke en professionele identiteit.

Financiering

Dit project wordt gefinancierd door een beurs uit het Comeniusprogramma. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijs (NRO) kent deze beurzen jaarlijks toe aan vernieuwingsprojecten in het onderwijs. 

Contactinformatie

Wil je meer weten? Neem gerust contact op met de projecthouder, Jos Kole, via jos.kole@radboudumc.nl.