Autonomie ondersteuning van vwo-leerlingen

De afgelopen drie jaar zijn vanuit het programma Regionale Aansluiting in samenwerking met het primair en voortgezet onderwijs diverse projecten uitgevoerd met als doel het verbeteren van de aansluiting tussen het po, vo en wo.
Tijdsduur
2021
Projecttype
Onderzoek
Organisatieonderdeel
Radboud Pre-University College

De overgang van het voortgezet onderwijs (vo) naar het wetenschappelijk onderwijs (wo) is niet voor alle studenten even makkelijk. Een belangrijke uitdaging is dat in het wo meer autonoom leren gevraagd wordt. Er wordt meer onafhankelijkheid en zelfsturing in het leren nagestreefd, waarbij verwacht wordt dat studenten zichzelf motiveren en verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerproces.

Waarom autonomie ondersteuning?

Docenten in het voortgezet onderwijs kunnen de autonomie van hun leerlingen ondersteunen door hun lessen hierop in te richten. Hierdoor ontwikkelen de leerlingen bewust leervaardigheden die nuttig zijn op de universiteit. Maar het levert meer op, zoals meer intrinsieke motivatie, betere planningsvaardigheden, meer concentratie en doorzettingsvermogen en een “diepere” manier van verwerking van de leerstof.
Uit onderzoek blijkt dat studenten die beter in staat zijn zelfstandig hun leren vorm te geven, minder stress ervaren tijdens het eerste jaar op de universiteit.