druppels op drijvende varen
druppels op drijvende varen

AZOPRO - Azolla farming on rewetted agricultural lands

A novel application combining phosphorus mining with the development of high-grade products

De ontwikkeling van nieuwe natuur in Nederland vindt vaak plaats op voormalige landbouwbodems. Een grote uitdaging in deze transitie is de enorme hoeveelheid voedingstoffen die in de bodem is opgebouwd door jaren van bemesting. Met name hoge fosfaatgehaltes kunnen leiden tot slechte bodem- en waterkwaliteit en lage
biodiversiteit.

AzoPro richt zich op een innovatieve methode om dit probleem tegen te gaan: het kweken van Azolla. Azolla is een miljoenen jaren oud drijvend varentje. Dit kleine varentje heeft een unieke samenwerking met bacteriën die in het blad leven, waardoor het stikstof uit de lucht kan halen. HIerdoor kan Azolla ontzettend snel groeien en veel fosfaat uit het water opnemen. Door het telen van Azolla op vernatte landbouwbodems wordt fosfaat, een eindige grondstof, succesvol teruggewonnen.

Ook wordt de bodem- en waterkwaliteit verbeterd, wat goed is voor de biodiversiteit. Het telen van Azolla levert ook nog eens een economisch interessant product op: Azolla kan bijvoorbeeld worden gebruikt in humane voeding of als groenbemester of veevoer in circulaire landbouw. In AzoPro onderzoeken we de sleutelprocessen voor de optimale groei en fosfaatopname van Azolla. Om de klimaatimpact van Azollateelt als eco-tool te bepalen wordt ook de opname en uitstoot van broeikasgassen (koolstofdioxide, methaan en lachgas) onderzocht.