Een witte teddybeer in de hoek van een witte wieg. De muur erachter is lichtblauw.

Bepaalt de plaats van je wieg je plek in de samenleving?

TLC-voucherproject
Tijdsduur
2022
Projecttype
Onderzoek

Aanleiding

De kloof tussen kansarmen en kansrijken begint volgens onderzoekers al in de wieg en lijkt in Nederland steeds groter te worden. De manier waarop het onderwijs in ons land is ingericht, versterkt dit alleen maar. Zouden leraren een rol kunnen spelen in het dichten van dat gat?

In de maatschappelijke plicht om de kloof in kansenongelijkheid te dichten, ligt een belangrijke taak voor docenten. Op dit moment zijn docenten in opleiding zeer geïnteresseerd in het thema van kansenongelijkheid, maar beschikken ze nog niet over de kennis of vaardigheden om hier met leerlingen of binnen de school echt een gesprek over te voeren. Het verkrijgen van inzicht in het thema en onderlinge uitwisseling hierover is van groot belang om bewustwording te creëren over dit thema.

Het doel van Marloes Hülsken is daarom om studenten, maar ook leerlingen inzicht te laten verkrijgen in de mechanismen achter en de percepties van kansenongelijkheid. Daarnaast beoogt ze vernieuwing in de onderwijsdidactiek aan te brengen door de onderzoeksmethode oral history. Dit is namelijk een methode die het geschiedenisonderwijs inclusiever maakt voor leerlingen.

Aanpak binnen het project

Studenten van de educatieve master Mens & Maatschappijwetenschappen aan de Radboud Universiteit en studenten van de tweedegraadsopleiding Geschiedenis aan de HAN University of Applied Sciences zullen in de omgeving van hun stagescholen verhalen van buurtbewoners gaan verzamelen samen met hun leerlingen uit de bovenbouw. De methode die hierbij hoort wordt oral history genoemd. De verhalen van buurtbewoners gaan over opgroeien en kansen(on)gelijkheid in de periode 1950 –2020 en worden verzameld aan de hand van een semigestructureerd interview.

De leidende vraag in de interviews is ‘waar stond je wieg? – In hoeverre hebben je afkomst en levensloop je kansen en positie in de samenleving bepaald?’.

Financiering

Dit project wordt gefinancierd door een TLC-voucher van het Radboud Teaching and Learning Centre. Dat voucherprogramma is bedoeld om projecten op te zetten op het gebied van onderwijsvernieuwing, docentontwikkeling en onderwijsonderzoek.

Contactinformatie

Wil je meer weten? Neem gerust contact op met de voucherprojecthouder.