Beurtwisseling in dialoog bij populaties met een communicatieve beperking

In een gesprek tussen twee mensen wisselen spreken en luisteren elkaar af: terwijl de één spreekt, luistert de ander en wacht op zijn of haar beurt om iets terug te zeggen. Mensen met de ziekte van Parkinson of mensen met ernstig gehoorverlies kunnen problemen ervaren met het snel reageren op de spraak van hun gesprekspartner, bijv. omdat ze de vraag (nog) niet goed hebben verwerkt of niet goed hebben verstaan. In dit onderzoek willen we meer te weten komen over hoe ‘beurtwisseling’ in een dialoog tussen twee gesprekspartners werkt. Meer specifiek willen we onderzoeken wanneer personen met de ziekte van Parkinson en mensen met ernstig gehoorverlies kunnen beginnen met het voorbereiden van hun antwoord op een vraag. Daarnaast willen we onderzoeken wanneer ze hun antwoord precies geven en welke informatie ze daarvoor kunnen gebruiken.

Financiering

Adaptive Language consortium and CLS 

Contactinformatie

Contactpersoon