Studenten buiten in het gras achter het Huygensgebouw
Studenten buiten in het gras achter het Huygensgebouw

Biodiversiteitsonderwijs van de 21e eeuw

Comenius Teaching Fellowship
Tijdsduur
2022
Projectleden
dr. W.C.E.P. Verberk (Wilco) C. Swinkels (Constant)
Projecttype
Onderzoek

Ieder jaar kent het Nationaal Regieorgaan Onderwijs (NRO) Comeniusbeurzen toe aan vernieuwingsprojecten in het onderwijs. Constant Swinkels en Wilco Verberk (Plant Ecology and Physiology) ontwikkelen een biodiversiteits-excursieapp als leermateriaal. Ook vernieuwen ze het cursusprogramma en ontwikkelen ze nieuwe lesmaterialen zoals ‘biodiversiteitschallenges’, korte kennisclips en zelftoetsen.

Aanleiding

Steeds meer studenten volgens biodiversiteitsonderwijs. Hoewel veldexcursies de kern zijn van dit onderwijs, wordt dit logistiek steeds ingewikkelder naarmate de groepen studenten groter worden. De biodiversiteits-excursieapp biedt hier een oplossing voor. Digitale middelen van tegenwoordig bieden namelijk unieke mogelijkheden voor nieuw lesmateriaal. Daarbij is de kennis over onderwijs toegenomen de afgelopen decennia. 

Natuur en communiceren over natuur zijn onderdeel van Constants leven. Het overgeven van kennis over natuur is een van de dingen die zijn leven zin geeft. De app geeft hem de kans om studenten op een betekenisvolle manier kennis te laten maken met de natuur. Daarnaast is onderwijsontwikkeling van waarde voor de docent; het vraagt bewustzijn over zichzelf en over de eigen visie op het onderwijs. Door zelf materiaal te ontwikkelen, kan het je onderwijsstijl complimeteren.

Aanpak binnen het project

In dit comeniusproject maken studenten gebruik van kennisclips en de biodiversiteits-excursieapp. Hierbij kunnen studenten zelfstandig excursies lopen. De app geeft met behulp van augmented reality ecologische processen weer die het voor studenten op een nieuwe manier inzichtelijk maakt. Ook worden studenten uitgedaagd om deze processen zelf te ontdekken in het veld. Als eindopdracht maken studenten zelf een route, die weer als lesmateriaal kan dienen in het volgende studiejaar. Daarnaast is de app openbaar, waardoor andere onderwijsinstellingen er ook gebruik van kunnen maken.

Financiering

Dit project wordt gefinancierd door een beurs uit het Comeniusprogramma. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijs (NRO) kent deze beurzen jaarlijks toe aan vernieuwingsprojecten in het onderwijs. 

Contactinformatie

Wil je meer weten? Neem gerust contact op met de projecthouders.