Romeinse Rijk
Romeinse Rijk

C-LIMES: Constructing the Limes

Employing citizen science to understand borders and border systems from the Roman period until today
Tijdsduur
2021 tot 2025
Projectleden
prof. dr. Houtum, H.J. van (Henk) Garidou, P. (Paschalina)
Projecttype
Onderzoek

Dit project gaat over grenzen, in het bijzonder de grens van het Romeinse Rijk, de zogenaamde Nederduitse Limes. In dit project onderzoeken we niet alleen de impact van deze grens op migratie en de invoer van goederen en gewassen in de oudheid, maar richten we ons ook op hoe de limes vandaag zichtbaar wordt als cultureel erfgoed, en hoe het onze hedendaagse opvattingen over grenzen heeft beïnvloed.

Enerzijds zal het project de limes als culturele contactzone in kaart brengen door archeologische gegevens te bestuderen, met behulp van verschillende technieken en met de hulp van burgerwetenschappers. Deze aanpak zal ons in staat stellen het grenslandschap in de Romeinse tijd gedetailleerder te reconstrueren dan tot nu toe mogelijk was.

Anderzijds richt het project zich op de receptie van de limes: hoe is deze grens (her)geconstrueerd ten behoeve van de vorming van natiestaten en de totstandkoming van regionaal, nationaal en Europees grensbeleid, migratiebeleid en het maken van Others.

Dit project brengt een consortium van deskundigen samen op het gebied van oude geschiedenis, archeologie, geologie, cultureel erfgoed, cultuurgeschiedenis en kunstgeschiedenis, menselijke geografie en grensstudies, en milieugenetica. In dit project wordt samengewerkt met een groot aantal publieke partners om de wetenschappelijke resultaten onder een breed publiek te verspreiden.

Financiering

NWO

Partners

Contactinformatie

Saskia Stevens (s.l.m.stevens@uu.nl)