Close-up van grassprieten
Close-up van grassprieten

Calcium Looping To Capture Co2 From Industrial Processes By 2030 (CaLby2030)

Tijdsduur
1 oktober 2022 tot 30 september 2026
Projecttype
Onderzoek

De versnelde invoering van CCUS, die nodig is om tegen 2050 de netto nul-emissiedoelstelling te bereiken, zal in belangrijke mate afhangen van het succes van de goedkoopste, milieuvriendelijke en efficiënte CO2-afvangtechnologieën die tegen 2030 op volledige commerciële schaal moeten worden gedemonstreerd. Met het oog op deze uitdaging richt CaLby2030 zich op TRL6-demonstratie van zijn baanbrekende Calcium Looping (CaL) CO2-afvangsystemen die gebruik maken van de beproefde Circulating Fluidised Bed (CFB)-technologie en die klaar zijn voor grootschalige commerciële toepassing in belangrijke industrieën met hoge emissies tegen 2030. Om het succes te garanderen bestaat het projectteam uit het nodige multidisciplinaire consortium van vooraanstaande CCUS-academici, onderzoekers op het gebied van maatschappelijke bereidheid, milieueconomen, wereldwijd toonaangevende ontwikkelaars van CFB-procestechnologie en fabrikanten van apparatuur en belangrijke industrieën.

Er zullen drie CFB-CaL-proefinstallaties in heel Europa worden ontwikkeld voor demonstratie onder industrieel relevante bedrijfsomstandigheden. Om het effect zo groot mogelijk te maken, zullen deze proefprojecten de ontkoling van enkele van de industrieën met de grootste CO2-uitstoot onderzoeken; in Zweden om afgassen van staalfabrieken te behandelen, in Duitsland om te werken onder omstandigheden die relevant zijn voor de cementproductie en in Spanje om CFB-CaL uit te rusten voor Waste-to-Energy (WtE) en warmtekrachtkoppeling op basis van restbiomassa (Bio-WKK). Deze proefprojecten zullen samen een database opleveren van meer dan 4000 bedrijfsuren in TRL6.

Deze gegevens zullen worden geïnterpreteerd met behulp van geavanceerde modelleertools om de optimalisering en opschaling van de belangrijkste CO2-afvangreactoren tot volledig commerciële schaal mogelijk te maken. Techno-economische processimulatie, CCUS-clusteroptimalisatie en levenscyclusanalyses zullen worden uitgevoerd om hernieuwbare energie-input en materiaalcirculatie te maximaliseren en milieueffecten te kwantificeren, met als uiteindelijk doel de veilige en economische integratie van de CFB-CL-afvangtechnologieën als onderdeel van CCUS-industriële clusters te vergemakkelijken. Al deze informatie zal de basis vormen voor de uitvoering van Front End Engineering Design (FEED) studies voor de demonstratie-installaties op ten minste vier Europese locaties. Er zullen innovatieve CaL-oplossingen worden ontwikkeld en getest om >99% CO2-afvang te bereiken, terwijl voor sommige procesregelingen kosten tot 30 €/t vermeden CO2 en energie-intensiteiten met SPECCA (Specific Primary Energy Consumption per CO2 Avoided) van minder dan 0,8 MJ/kg CO2 worden bereikt wanneer O2 uit elektrolysers gemakkelijk beschikbaar is als industriële grondstof. Bij het stoken van restbiomassa in de calciner kan CFB-CaL sectoren veranderen van koolstofuitstoot naar koolstofabsorptie/negatief.

In het besef dat CCUS zonder overheidssteun niet tot stand zal komen, zullen sociale wetenschappers en milieueconomen de maatschappelijke aanvaardbaarheid en de maatschappelijke voorkeur voor demonstratieprojecten met "nul-" of "negatieve emissies" beoordelen met behulp van nieuwe methodologieën die de huidige maatschappelijke barrières voor de invoering van CCUS zullen verduidelijken en helpen overwinnen.