De winkel van boekhandelaar Pieter Meijer Warnars op de Vijgendam in Amsterdam, Johannes Jelgerhuis, 1820. Amsterdam, Rijksmuseum.

Civic fictions

Modelling book-reader interactions in the Age of Revolution, c. 1760-1830
Tijdsduur
1 september 2023 tot 31 augustus 2028
Projecttype
Onderzoek

Al sinds Plato vragen denkers zich af welke effecten fictie heeft in de samenleving. Worden mensen empathisch door fictie te lezen, of helpt fictie met traumaverwerking? Draagt fictie bij tot burgerschap en gemeenschapsvorming? Hoewel filosofen en literatuurwetenschappers zich lang hebben gebogen over deze vragen, zijn er weinig historische bronnen om hun hypotheses te toetsen. Daarom zijn nieuwe methodes nodig om de bronnen die er wél zijn, zoals leenregisters van bibliotheken en gegevens over privéboekenbezit, te laten spreken. In dit project zal een team cultuurhistorici digitale instrumenten ontwikkelen om de relatie te begrijpen tussen fictie en burgerschap in achttiende-eeuws, revolutionair Europa. 

Meer informatie is te vinden op de Engelstalige projectpagina

Team & Subprojecten

Het onderzoeksteam zal bestaan uit een promovendus, drie postdocs en de hoofdonderzoeker (PI). Het project bestaat uit vijf onderling samenhangende deelprojecten, met ondersteunende digitale infrastructuur.

  • Subproject 1, PI: Civic fictions, between theory and practice
  • Subproject 2, Postdoc 1: Empathy
  • Subproject 3, Postdoc 2: Trauma
  • Subproject 4, Postdoc 3: Community
  • Subproject 5, PhD: Citizenship

Vacatures

De volgende vacatures staan op dit moment open voor het project:

Partners

Contactinformatie