Sociale woningbouw
Sociale woningbouw

Complexity and Uncertainty in Circular Closed Loop Supply Chains - Case studies

Tijdsduur
1 januari 2021 tot 1 september 2022
Projectleden
MSc. Coenen, J. (Jannie)
Projecttype
Onderzoek

Dit deelproject maakt deel uit van een groter project dat zich richt op drie case studies in gesloten-lus logistiek.

Het deelproject omvatte de afronding van fase 1 en de uitvoering van fase 2 van een casestudy over het stimuleren van capaciteitsontwikkeling en dubbel-lus leren om om te gaan met grote onzekerheid en dynamische complexiteit in een overgang naar een gesloten houtleveringsketen. De focus van de casestudie lag op het hergebruik van hout in de bouw van gebouwen. Daarom is een CLICK-methodiek toegepast bestaande uit zes volwassenheidsfasen (Coenen et al., 2019).

De casestudie is uitgevoerd met drie bouwgerelateerde bedrijven en een sociale woningbouworganisatie (hierna SCA's genoemd). De focus van fase 1 lag op het stimuleren van inzicht bij SCA's in mogelijke reacties van de bouwketen van de onderzoeksdeelnemers op grote uitdagingen, en de ontwikkeling van een ambitie om te veranderen naar een CLSC (d.w.z. Maturity Stages 1 en 2). Fase 2 concentreerde zich op de ontwikkeling van no-regret uitvindingen voor verandering naar een CLSC (maturiteitsfase 3, en aanvankelijk ook maturiteitsfase 4). Voor zowel fase 1 als fase 2 is een methodologie toegepast die bestaat uit analytische (bv. causale lusdiagrammen, verkennende modellering en analyse van systeemdynamica, doelboomanalyse) en participatieve (bv. groepsmodelbouw, focusgefaciliteerde workshops) methoden ter ondersteuning van de studie van capaciteitsontwikkeling en dubbel-loopleren bij het omgaan met diepe onzekerheid en dynamische complexiteit in deze kwestie.

Resultaten

Coenen, J., van der Heijden, R. E. C. M, & van Riel, A. C. R. (2022). Expediting the Implementation of Closed-Loop Supply Chain Management: a Facilitated Case Study on Re-using Timber in Construction Projects, Journal of Circular Economy and Sustainability, open access: https://doi.org/10.1007/s43615-022-00186-6

Case Study 3, volledig rapport : Coenen, J. & R. van der Heijden: Complexity and Uncertainty in Closed Loop Supply Chains: A Case Study in the Dutch Construction Industry, External Research Report, Institute of Management Research, Radboud University. Beschikbaar als working paper in open access op Radboud Repository.

De onderzoekers organiseerden een online workshop tijdens de vijfde Conference on Circular Industries in december 2021 en presenteerden hier het onderzoek en de toegepaste aanpak.

Financiering

NWO - NWA Small projects

Partners

TNO (Coordination) , RU, TUD, LU, various societal organizations