De letters CCEP in donderrood tegen een Radboudrode achtergrond
De letters CCEP in donderrood tegen een Radboudrode achtergrond

Continentale Filosofie en Geluk

Tijdsduur
2023 tot 2026
Projecttype
Onderzoek

De hedendaagse continentale filosofie is ambivalent wanneer het gaat om geluk. Het neemt bijvoorbeeld een prominente plaats in in het denken van Giorgio Agamben, met zijn enigmatische notie van 'vita felice'. Maar ook in dat van Alain Badiou, voor wie 'alle filosofie een metafysica van het geluk is... of het is geen uur moeite waard'. Beiden erven daarmee een traditie van ethisch denken die een diepgaande relatie ziet tussen waarheid, zijn, het goede en geluk. 

Tegelijkertijd wordt de moderne filosofie, in ieder geval sinds Kant, gekenmerkt door een zeker wantrouwen tegenover geluk, omdat ze het een te egoïstisch, amoreel, bevoorrecht of afleidend onderwerp vindt voor serieus ethisch denken. Bovendien is er steeds meer literatuur die stelt dat geluk is gecommodificeerd en daarom de emancipatorische inspanningen van de filosofie eerder belemmert dan helpt. 

Dit project wil het filosofische potentieel van geluk in kaart brengen binnen het hedendaagse continentaal denken. Hoe benaderen continentale filosofen geluk? Wat is haar relatie tot waarheid en tot de verschillende domeinen van het denken, zoals ontologie, ethiek en politiek?

Resultaten

Tot dusverre heeft dit project geresulteerd in artikelen, een conferentie en een special issue

Contactinformatie

Contactpersoon