COPPER energy transition
COPPER energy transition

COPPER: Creëren, Optimaliseren en Plannen van 'Positive EneRgy districts' van burgers op verschillende geografische niveaus

Tijdsduur
1 februari 2024 tot 1 maart 2027
Projectleden
dr. M.A. Wiering (Mark) dr. ir. H.J. Kooij (Henk-Jan) , Dr. ir. Ronald van Buuren (HAN) , Dr. Karl Sperling (AAU) , Dr. Anders Horsbøl (AAU) , Dr. Peter Sorknæs (AAU) , Dr. Kristian Borch (Ruralis) , Dr. Susana Batel Iscte (Centre for Psychological Research and Intervention) , Stephan C. Krabsen (EBO Consult A/S) , Maja Clemmensen (EBO Consult A/S) , Arid Refsland (SEAS) , Roger Lars (SEAS) , Edesio Miranda-Barbosa (SEAS) , Susanna Håland (SEAS) , Klaudia Tolstow (Eigersund Næring og Havn)
Projecttype
Onderzoek

Nu de energieprijzen in heel Europa zijn gestegen en alle huishoudens (direct of indirect) worden geraakt via hun energierekening, willen burgers steeds meer bijdragen aan de duurzame energietransitie. Naast marktpartijen en de overheid kan en moet de rol van burgers in 'energy communities' (EC's)  worden versterkt bij de ontwikkeling van 'Positive Energy Districts' (PED's), waarbij bredere groepen burgers worden betrokken. Dit project wil vanuit dit gedeelde probleem P2P burger-gebaseerde ondersteunings- en informatiesystemen creëren die rekening houden met energie-kwetsbare groepen en die actief energie-burgerschap stimuleren. Bovendien moeten PED's worden geïntegreerd in het bredere energiesysteem. Dit kan worden bereikt door het creëren van betrouwbare entiteiten zoals georganiseerde EC's met een intermediaire rol, die vraag, aanbod en opslag op de energiemarkt met elkaar verbinden. Het project ontwikkelt nieuwe concepten voor strategische ruimtelijke energieplanning door samenwerking met buurten en gemeenschapsnetwerken in nabijgelegen stedelijke gebieden. In COPPER (Creating, Optimizing and Planning Positive EneRgy districts: connecting citizens' energy at different geographical levels) delen lokale EC's in Portugal, Nederland, Denemarken en Noorwegen ervaringen op een interdisciplinaire en intersectorale niveau. Concreet faciliteert dit project P2P ondersteuningssystemen, modelleert het energiemarkten en verbetert het de strategische en geïntegreerde ruimtelijke energieplanning.

Financiering

NWO, SIA, Innovation Fund of Denmark (IFD), Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), Research Council of Norway (RCN)

Partners

Aalborg University, Universitário de Lisboa, Ruralis, HAN, EBO Consult, SEAS, Eigersund Kommune

Contactinformatie

Contactpersoon