Creativiteitsontwikkeling als didactisch middel om vwo-bovenbouwleerlingen historische literatuur te laten begrijpen binnen het schoolvak Nederlands

Tijdsduur
2024 tot 2029
Projecttype
Onderzoek

Creativiteitsontwikkeling in het onderwijs heeft een groot potentieel. Daarvan zijn ook docenten overtuigd. Toch blijkt het voor hen niet eenvoudig dit ideële uitgangspunt in het klaslokaal vorm te geven. Het is onduidelijk waardoor dit komt. Dit onderzoek wil hier inzicht in krijgen. Dat zal  gebeuren door de praktijk van de creatieve verwerking, een didactisch middel veelvuldig gebruikt in het schoolvak Nederlands, kwalitatief te analyseren. Daarbij wordt gefocust op docent- en  leerlinggedrag tijdens creatieve verwerkingen van lees-en leerervaringen van historische  letterkunde. Na discursieve analyse van de verzamelde rijke data zullen er interventies ter  verbetering worden ontworpen met vakdidactisch ontwerponderzoek.

Financiering

Partners

Contactinformatie

t.robben@kandinskycollege.nl