Cultuur- en gezondheidscommunicatie

Verschillen in berichteigenschappen, antwoorden op deze berichten en gezondheidsgedrag in drie generaties van Turks-Nederlandse burgers beoordelen
Tijdsduur
1 maart 2022 tot 1 maart 2028
Projecttype
Onderzoek
Organisatieonderdeel
Behavioural Science Institute

Het percentage Nederlanders met een ongezonde leefstijl ligt boven het wereldwijde gemiddelde en is de afgelopen jaren toegenomen. Turks-Nederlandse burgers hebben andere culturele normen en praktijken met betrekking tot gezondheidsgedrag dan Nederlandse burgers. We veronderstellen dat culturele verschillen cruciaal zijn voor gezondheidsgedrag en kunnen verklaren hoe Turks-Nederlandse burgers gezondheidsboodschappen verwerken en erop reageren.

De algemene onderzoeksvraag is of, hoe en voor wie onder Turks-Nederlandse burgers boodschappen met culturele elementen effectief zijn in massamediale gezondheidscampagnes. We richten ons op drie generaties Turks-Nederlandse burgers als casestudy om culturele verschillen in het gezondheidscommunicatieproces beter te begrijpen.

Contactinformatie

Contactpersoon