Afbeelding van Wietske Fokkinga
Afbeelding van Wietske Fokkinga

Curriculumherontwikkeling bij Tandheelkunde met behulp van CARPE DIEM

TLC-voucherproject
Tijdsduur
2021
Projectleden
Wietske Fokkinga , Elske Hissink
Projecttype
Onderzoek

Aanleiding

Tot nu toe zijn binnen de opleiding Tandheelkunde alle curricula ontworpen met ‘gezond verstand’. De ontwikkeling van onderwijskundige concepten en digitale leermiddelen gaat echter snel. Om die reden kan het nuttig zijn om een doordachte onderwijskundige methodiek te gebruiken voor herontwerp van het curriculum. Is CARPE DIEM daarvoor een geschikte methode en op welke manier kan het in individuele cursussen worden ingezet?

Gewenste oplossing

Het curriculum moet worden herontworpen met behoud van goede aspecten (inhoud) en op een innoverende manier, namelijk uitgaande van de principes van blended learning. Onder dat laatste wordt een mix van verschillende leervormen verstaan: contactonderwijs, digitaal leren en werkplekleren.

Het doel van de bachelorherziening is om het onderwijsprogramma flexibeler in te richten en een betere overgang te creëren van de bachelor naar de master. Daar ligt een belangrijke uitdaging. De verwachting is dat de CARPE DIEM-methodiek docenten en onderwijskundigen handvatten biedt om het curriculum op een gedegen en onderbouwde manier te verbeteren.

Plan van aanpak

Het TLC-voucherproject bestaat in feite uit drie deelprojecten. Ten eerste wordt het gehele bachelorcurriculum Tandheelkunde herontworpen door de CARPE DIEM-methodiek te volgen. Daarna zal een bestaande cursus van de bachelor, namelijk Cariologie, opnieuw worden opgezet. Wanneer dat positief is geëvalueerd, worden ten slotte nieuwe cursussen in bachelor leerjaar 1 ontworpen. Mocht het blijken dat de CARPE DIEM-methode inderdaad prettige handvatten biedt, dan kan deze methodiek wellicht ook bij andere herzieningstrajecten ingezet worden.

Financiering

Dit project wordt gefinancierd door een TLC-voucher van het Radboud Teaching and Learning Centre. Dit voucherprogramma is bedoeld om projecten op te zetten op het gebied van onderwijsvernieuwing, docentontwikkeling en onderwijsonderzoek.

Bekijk alle voucherprojecten

Contactinformatie

Wil je meer weten? Neem gerust contact op met de voucherprojecthouder Wietske Fokkinga via wietske.fokkinga [at] radboudumc.nl.